- Når halvparten av bilistene har hatt oppmerksomheten på skjermen og ikke på veien, er det alvorlig, sier Tangstad-Holdal i TSF.
- Når halvparten av bilistene har hatt oppmerksomheten på skjermen og ikke på veien, er det alvorlig, sier Tangstad-Holdal i TSF.

Interaktive skjermer fører til ulykker

Halvparten har opplevd at den interaktive skjermen i bilen har tatt oppmerksomheten bort fra kjøringen, en betydelig forverring fra i fjor.

Publisert

- Når halvparten av bilistene har hatt oppmerksomheten på skjermen og ikke på veien, er det alvorlig. Dette kommer i tillegg til mange andre forstyrrelser som mobilbruk, bruk av sosiale medier og selfies bak rattet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF (Trafikksikkerhetsforeningen).

Gjensidige og TSF har via Ipsos gjennomført en stor undersøkelse med 3500 bilister. Den viser at en fjerdedel av dem som har blitt forstyrret av skjermen har opplevd farlige situasjoner på grunn av det.

Halvparten av norske biler har touch screen. Tre prosent av alle ulykker knyttes til skjermbruk

Tall om skjermbruk i bil

  • Flere menn (30%) enn kvinner (21%) har opplevd at det har ført til ubehagelige eller farlige situasjoner å bli forstyrret av skjerm.
  • 42 % blant personer mellom 18 og 29 år og 42 % for 30 - 39 år oppgir at de har opplevd noen ubehagelige eller farlige situasjoner.
  • 100.000 bilister har opplevd trafikkuhell på grunn av touch screen. Bruk av interaktive skjermer kan ha forårsaket skader for mer enn 1 milliard kroner viser statistikk over skadeforsikring.

- Dessverre har bilkjøring ikke blitt et fristed der man kobler ut bruk av skjermer, mobil, nettbrett og annet, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige.

4 av 10 av dem som har opplevd ubehagelige eller farlige situasjoner på grunn av interaktiv skjerm, mener det førte til ulykke eller uhell. Regner man om til alle som kjører bil utgjør dette 3 prosent.

- Vi er svært urolige over utviklingen, sier Brudevold.

Hun hadde håpet på bedre tall, men er ikke overrasket. Tangstad-Holdal og Brudevold anser uoppmerksomhet bak rattet nærmest som en «folkesykdom». De mener trygge trafikkmiljø, holdningsarbeid, politikontroller og annet må intensiveres for at ikke flere liv skal gå tapt som følge av dette.

For femte året på rad legger Trafikksikkerhetsforeningen sammen med Gjensidige og andre samarbeidspartnere ut på sommerturné for å informere trafikantene om farene i trafikken.