Iveco overtar eierskapet av Nikola i Europa

Og tar kostnader de regner med å tjene inn igjen på sikt.

Iveco Group og Nikola Corporation kunngjør at de gleder seg til å gå inn i en ny fase av samarbeidet, som ble innledet i 2019.

De to selskapene har samarbeidet i lansering av elektriske kjøretøy med batteri (BEV) og elektriske kjøretøy med brenselcelle (FCEV) for regional transport og langtransport.

Nå er begge selskapene ivrige etter å fokusere enda mer på tungtransport. Iveco Group skal konsentrere seg om Europa i den videre utviklingen og kommersialiseringen av selskapets egne elektriske lastebiler med batteri og brenselcelle, noe som inkluderer å rulle ut finansieringsmodellen Gate, og Nikola skal konsentrere seg om Nord-Amerika, med en integrert tilnærming til kundene, ved å tilby BEV, FCEV og hydrogeninfrastruktur under varemerket Hyla.

Iveco overtar Ulm-foretaket

Iveco Group overtar fullt eierskap til fellesforetaket i Ulm i Tyskland. Iveco Group får også lisens til å fritt få tilgang til og fortsette å utvikle programvare for kjøretøykontroll for BEV- og FCEV-modellene som selskapene har utviklet i fellesskap.

Nikola får lisens for Iveco S-Way-teknologi for Nord-Amerika, med tilhørende komponentforsyning fra Iveco Group, og selskapet får også eierskap til første generasjons eAxles, teknologi som er utviklet sammen med Iveco Groups drivlinjemerke FPT Industrial.

Iveco dekker utgiftene

Iveco Group dekker utgiftene knyttet til denne nye fasen av samarbeidet gjennom tilgjengelig likviditet, ved å kjøpe de nevnte delene delvis med kontakter (35 millioner dollar) og delvis med Nikola-aksjer (20 millioner aksjer).

Til tross for den negative kontanteffekten, forventer Iveco Group å dekke det med kontantstrømmen, og derfor vil dette ikke påvirke kontantstrømmen for 2023. Selskapet vil også beholde en betydelig mengde Nikola-aksjer. Iveco Group og Nikola skal fortsette å samarbeidet for å nå det samme målet – å lede energiovergangen til fremtidens mobilitet.

De nevnte endringene forutsetter alle aktuelle regulatoriske godkjenninger og at det utarbeides endelige avtaler for å implementere de bindende vilkårene mellom selskapene.

Powered by Labrador CMS