NAF mener ras- og skredsikring må prioriteres høyere enn i dag.
NAF mener ras- og skredsikring må prioriteres høyere enn i dag.

– Jon-Ivar Nygård bør nå bekrefte eller avkrefte om norske veier er trygge å kjøre på

NAF i harnisk etter ras – krever svar fra samferdselsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Nylig raste det fra en fjellskjæring langs E18 ved Lillesand. I etterkant kom beskjeden fra veiselskapet om at man ikke kan garantere at slike fjellskjæringer er trygge. Det mener NAF er uholdbart, og krever nå svar fra samferdselsministeren.

– Rassikring av norske veier har lenge vært nedprioritert. Etterslepet på rassikring er på mer enn 70 milliarder kroner skriver bileierforbundet NAF i en pressemelding.

De siste månedene har det gått flere ras som har satt riks- og fylkesveier ute av spill, inkludert på E6, E39 og igjen på E18.

– Mange steder i landet er faren for skred og ras en betydelig kilde til folks utrygghet på hverdagsreisen. Når vi i tillegg får vite at selv ikke forholdsvis nye veier er trygge for ras, så er situasjonen uholdbar og i praksis en fallitterklæring for trafikksikkerheten, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAF krever svar

Hun mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nå bør bekrefte eller avkrefte om norske veier er trygge å kjøre på.

– Vi har fjellskjæringer over hele landet. Folk må kunne stole på at de kommer vel frem. Det gjelder både de høyt trafikkerte riksveiene og det gjelder fylkesveiene der folk ferdes til daglig, sier Handagard.

Hun peker på at rassikring over tid har vært nedprioritert. Den siste tilgjengelige kartleggingen ble gjort i 2019 og viste altså at det var 70 milliarder i etterslep på rassikring langs veiene.

– Den regningen vokser seg større dag for dag, i takt med klimaendringene. Det er fordi mer vann og mer vind øker rasfaren og dermed utryggheten, sier hun.

Nasjonal Transportplan

Fredag 31. mars legger transportetatene frem sitt forslag til prioriteringer i neste Nasjonal Transportplan (NTP).

Denne våren kommer det også en oppdatert kartlegging av rasutsatte veiområder. Handagard forventer at kostnadsestimatene fra 2019 er blitt enda høyere enn før.

Powered by Labrador CMS