INGEN FOSSILE BILER: Posten har tatt et valg og faset ut alle biler på fossilt drivstoff i et stort område.

Kun fornybar energi mellom Vestfold og Oslo

Posten Bring har faset ut lastebiler som kjører på fossilt drivstoff mellom terminalene i Oslo og Stokke.

Publisert Sist oppdatert

Nå skal det kun benyttes tyngre kjøretøy på el- og biogass.

– Dette er en stor milepæl for oss i Posten Bring. Vi har arbeidet lenge med å få på plass en lengre korridor der vi hver dag gjennom hele året utelukkende bruker lastebiler på fornybar energi til å frakte pakker og gods. Vi har et tosifret antall transporter som kjører denne strekningen hver dag, så dette er et miljøtiltak som vil merkes, sier direktør for mennesker og bærekraft i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring, Margrethe Aamodt.

Totalt er det fem lastebiler som benytter biogass som driftes på strekningen Oslo-Stokke-Oslo. I løpet av kort tid vil også noen elektriske lastebiler bli satt inn på denne ruten.

– Vi har høy aktivitet og frakter hver dag mye pakker og gods mellom Vestfold og Oslo. Strekningen disse lastebilene kjører i løpet av ett år, er nærmere 15 ganger rundt jordas omkrets. Utslippskuttet tilsvarer det årlige utslippet fra 182 dieselpersonbiler, fortsetter Aamodt.

MILEPÆL: – Dette er en stor milepæl for oss i Posten Bring, sier direktør for mennesker og bærekraft i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring, Margrethe Aamodt.

Milepælen er viktig med tanke på konsernets strategi om å fase ut fossile kjøretøy innen 2030. Da skal også alle konsernets egeneide kjøretøy benytte fornybar energi. I dag har Posten Bring landets største flåte av kjøretøy som drives av fossilfrie og fornybare energikilder, med totalt 2.972 kjøretøy.

– Oslo-Stokke er den aller første strekningen vi har gjennomført en slik omstilling med tyngre kjøretøy. På lengre sikt skal vi koble sammen de ulike landsdelene i Norge med tunge kjøretøy som bruker fornybar energi, slik som biogass og elektrisitet. Et viktig grep vi nå gjør er å bygge en nasjonal ladeinfrastruktur ved terminalene våre, slik at vi sikrer oss kapasitet på lading av kjøretøyene som kommer i årene framover, avslutter Aamodt.

Powered by Labrador CMS