I dette området av fylkesvei 360 i Notodden ble avlivingen foretatt. Hendelsen omtales som skjedd på Tinnegrendveien. Det står Sauheradveien på Google-bildet fordi det er en overgang mellom veinavnene i dette området.
I dette området av fylkesvei 360 i Notodden ble avlivingen foretatt. Hendelsen omtales som skjedd på Tinnegrendveien. Det står Sauheradveien på Google-bildet fordi det er en overgang mellom veinavnene i dette området.

Lastebilsjåfør dømt til fengsel for å ha avlivet hardt skadd rådyr

Kjørte over hodet på rådyret for å avslutte dyrets lidelser.

Publisert Sist oppdatert

Svein Brøndahl (55) og en 30-åring fra Notodden er dømt til fengsel for ulovlig håndtering og avliving av dyr, etter at de i september 2021 avlivet et påkjørt rådyr ved å rygge over det med lastebil på fylkesvei 360 Tinnegrendveien i Notodden.

Telemark Tingrett avsa tirsdag 11. oktober dom i saken mot de to.

Retten konkluderte med at de to tiltalte brøt dyrevelferdsloven da Svein festet en lastestropp rundt halsen på det påkjørte dyret og løftet det seks-sju meter bort til kjørebanen, slik at den andre tiltalte kunne rygge over hodet til rådyret med lastebil for å avlive det.

Svein Brøndahl ble dømt til fengsel i 24 dager og den tiltalte 30-åringen, som har ønsket å være anonym, må sone 16 dager i fengsel. I tillegg må begge betale 2500 kroner i saksomkostninger, melder TA.no.

Brøndahl opplyser til avisa at han anker dommen til lagmannsretten.

Knekte bein, ribbein stakk ut og blod fra nesen

Sju vitner forklarte seg i retten, deriblant sakkyndig som forklarte at dyret hadde tre knekte bein, flere åpne brudd, samt muligens indre skader. Ribbein stakk ut og det rant blod fra nesen til rådyret etter at det hadde blitt påkjørt.

Politiet og viltnemnda ble varslet, men det var uklarhet på ulykkesstedet hvor lang tid det ville ta. De tiltalte oppfattet at det ville ta 45 minutter.

«Retten er ikke i tvil om at begge de tiltalte handlet med den hensikt at rådyret skulle slippe lidelse» står det i dommen.

Men retten konkluderer med at hendelsen i Tinnegrendveien i september var brudd på Lov om dyrevelferd, selv om dyret døde momentant.

- I strid med folks rettsoppfatning

Dommen har vakt oppsikt over hele Norge. På lederplass, skriver avisa Innherred i Verdal i dag om dommen:

«Det er bra saken er anket, for hvis denne dommen står, er den i strid med folks rettsoppfatning. Mennene skulle selvsagt ikke ha vært fengslet. Det riktige å gjøre ved en viltpåkjørsel, er å avlive viltet så raskt og skånsomt som mulig. Å kjøre over dyret med lastebil kan virke brutalt, men å avlive dyret raskt må ha høyere prioritet enn å «trøste» dyret i lang tid, slik det vises til Telemarksavisas omtale. En slik tilnærming til et skadd, vilt dyr virker ganske misforstått.»

(Red.anm.: To kvinner trøstet dyret i veikanten før Svein Brøndahl dro det tilbake på veien og lastebilsjåføren kjørte over dyrets hode)

Hva er rimelig tid?

I Lov om dyrevelferd paragraf 4 står det blant annet:

«Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.»

Rådyr regnes som storvilt, men hva som er rimelig tid er nokså upresist. Er 45 minutter rimelig tid?

Powered by Labrador CMS