Fra signeringen. Fra venstre: Daglig leder i Sæteråsen Maskin AS, Tord Bergersen, regionleder i Maskinentreprenørenes Forbund Nord (MEF), Martin Grønnslett, seniorrådgiver Solveig Sandnes (fylkeskommunen), avdelingsleder Øyvind Strømseth (fylkeskommunen) og divisjonsdirektør Bjørn Kavli (fylkeskommunen), med Harstad-kontoret i bakgrunnen.

Lyste ut mindre driftskontrakter - lokalt firma vant kontraktene

Med mindre driftskontrakter ønsker Troms og Finnmark fylkeskommune å tiltrekke seg små og mellomstore lokale aktører – for å skape mer konkurranse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Troms og Finnmark fylkeskommune signerer de to første vinterdriftskontraktene for fylkesveiene i Harstad og omegn.

Dagens felles drifts- og vedlikeholdskontrakt for områdene Hinnøy og Øyriket utløper i august. Denne skal erstattes av to nye mindre vinterdriftskontrakter der flere tilbydere av entreprenører var med på å regne på anbudet.

Den lokale entreprenøren Sæteråsen Maskin AS vant anbudskonkurransen for begge kontraktene, der tildelingskriteriet var lavest pris.

Lærling- og miljøkrav

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), har vært en forkjemper for den nye måten å lyse ut anbud på. Hun er veldig fornøyd med prosessen så langt.

- Det at lokale og regionale aktører, ikke bare føler seg kvalifisert til å levere inn anbud, men faktisk vinner – viser at den nye strategien vår har lyktes, sier hun.

Fylkesråden viser til en rekke forbedringer i de nye kontraktene, som vil komme nærmiljøene i fylket til gode.

- Det er stilt en rekke miljøkrav som skal ivareta det ytre miljøet i kontrakten, som krav innen støydemping, støv, avfallshåndtering, utslipp og forurensing.

Hansen sier det er viktig for fylkeskommunen at entreprenørene har gode planer for den viktige ressursen som lærlingene er.

- Det kreves at entreprenøren eller underentreprenørene er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. I en bransje der rekruttering av menneskelige ressurser er krevende vil fylkeskommunen på denne måten motivere entreprenørene til å ansette lærlinger i større grad enn i dag.

Skal betale for arbeidet som faktisk blir utført

Seksjonsleder for drift og vedlikehold i fylkeskommunen, Tor Ivar Johnsen, er fornøyd med den nye kontraktsstrategien til fylkeskommunen – og responsen den har fått fra næringslivet:

- Tidligere har driftskontraktene våre vært av så stort omfang at kun store nasjonale aktører har stått som tilbydere som hovedentreprenører på anbudene. Lokale aktører har kun deltatt som underentreprenører, der de ofte har blitt presset på pris av hovedentreprenørene. Gjennom å dele opp kontraktene i mindre områder, vil flere kunne regne på anbudene, noe som igjen vil føre til sunnere konkurranse, sier seksjonslederen som legger til at også store nasjonale aktører har deltatt i anbudskonkurransen.

Johnsen påpeker at de nye driftskontraktene også vil gi fylkeskommunen et helt annet nivå av styring på arbeidet som skal utføres.

- I de forrige kontraktene betalte vi en fast pris for store deler av utførelsen gjennom hele kontraktsperioden, uavhengig av hvor mye som ble gjort. Nå skal vi betale for det arbeidet som faktisk blir utført, noe som blir mer rettferdig og mindre risikofylt, både for oss og entreprenøren, kommenterer Johnsen.

- Med mindre kontraktsområder, har vi endelig mulighet

Daglig leder i Sæteråsen Maskin AS, Tord Bergersen, er veldig fornøyd med å få oppdraget.

- Vi har gledet oss lenge til den dagen vi kunne ta opp konkurransen med de store aktørene. Med mindre kontraktsområder, som vi har mulighet til å konkurrere på, er den dagen endelig kommet. Samtidig får vi med oss lokale underentreprenører i Harstad, Kvæfjord, Grytøy og Bjarkøy. Dette genererer lokale skatteinntekter i de aktuelle kommunene, legger han til.

Sæteråsen Maskin AS er veldig bevisst på viktigheten av kontrakten.

- Med dette oppdraget tar vi på oss et stort samfunnsansvar, noe både vi og underentreprenørene tar på det største alvor. Vi gleder oss til oppstart og forventer et godt samarbeid med fylkeskommunen.

Positive erfaringer

Regionleder i Maskinentreprenørenes Forbund Nord (MEF), Martin Grønnslett, sier MEF har jobbet lenge for at kontrakter fra det offentlige skal tilpasses det lokale næringsliv rundt om i landet.

- Med den nye kontraktsstrategien til Troms og Finnmark fylkeskommune, kan våre medlemmer lettere delta i konkurransen om oppdrag. Det er ikke bare positivt for våre medlemmer, men også for fylkeskommunen som vi tror vil oppleve flere og bedre tilbydere på kontraktene. Vi har sett lignende kontraktsstrategier i andre deler av landet, som i Sirdalen og Vesterålen. Her har erfaringene vært positive for alle parter, sier Grønset.

Fakta om driftskontraktene:

  • Driftskontrakt Hinnøy, verdi fem år ca. 103,4 mill. inkl. mva.
  • Driftskontrakt Øyriket, verdi fem år ca. 47,5 mill. inkl. mva.
  • Avdeling Drift, vedlikehold og forvaltning – drifter veiene i storfylket i året for ca. 667 mill. kroner i året.
  • Begge kontraktene starter opp 1. september 2021. Kontraktene har varighet fra 2021-2026 med opsjon på 1 pluss 1 år.
  • Hinnøy og Øyriket: Førstnevnte inneholder 140 km fylkesveier på Hinnøy i Harstad og Kvæfjord kommuner, mens kontrakten Øyriket omfatter 57 km fylkesveier på Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy i Harstad kommune.
  • Kontraktene inneholder i hovedsak driftsoppgaver med funksjonsansvar knyttet til vinterdrift, samt beredskap for hendelser på veinettet i vinterhalvåret.
Powered by Labrador CMS