Ivrer for felles transportmål

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i samtale med NLF-sjef Geir A. Mo. (Foto: André kjernsli)
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i samtale med NLF-sjef Geir A. Mo. (Foto: André kjernsli)

NLF-sjefen har store forventninger til samferdselsstatsråden

- Et konkurransedyktig grønt skifte er det mulig? Spør NLFs adm. direktør, Geir A. Mo. Med samferdselsministeren til stede delte han lastebil-organisasjonens bekymringer og krav på NLFs Transportkonferanse denne helgen.

Publisert

Mo har store forventinger til regjeringen, som i forbindelse med budsjettforliket allerede har fått marsjordre om å utarbeide forslag om fritak for veibruksavgift for avansert biodrivstoff i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

- NLF har ansvarlig og bærekraftig transport som visjon og sentralt arbeidsmål. Vi, altså næringen, ønsker å være en del av løsningen og ikke en del av utfordringen, understreker NLF-sjefen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som en av de lydhøre lytterne.

- Støtteordninger og incentiver må tilpasses næringens behov, en næring dominert av små og mellomstore bedrifter. Det er summen av alle disse bedriftene som utgjør norsk transportnæring. Og skal vi nå utslippsmålene, er det avgjørende at virkemiddelbruken er tilpasset disse bedriftene, understreket Mo, og han fortsatte:

- Mitt inntrykk er at mange nå tror at f.eks. batterielektriske lastebiler allerede er hyllevare. Dette har nok bakgrunn i pressedekningen av store transportbedrifter som, ved hjelp av offentlige støtteordninger, har investert i disse bilene for å teste dem ut. Det mener vi i NLF selvsagt er grunnleggende positivt, og helt avgjørende for at vi kommer videre. Men det er viktig for meg å understreke at de fleste norske transportbedrifter ikke har et slikt økonomisk handlingsrom.

NLFs adm. direktør fremhever også at en av de store lastebilprodusentene legger til grunn at kun 10 prosent av deres produksjon i 2025 er elektrisk, noe som illustrerer at det vil ta lang tid før denne næringen har mulighet til å skifte til nullutslippsteknologi.

- Den jevne norske lastebileier har ikke administrative ansatte som kan bruke dagene på å fylle ut søknadskjemaer og innrapportere sin bruk av støttemidler. Dette må myndighetene finne løsninger på, dersom næringen skal lykkes, sa Mo med et hint til samferdselsministeren.

- Derfor må vi, ifølge Mo, - bruke virkemidlene som finnes i dag.

- Det viktigste er uansett å ikke fortsette å skyve det grønne skiftet foran oss. I alt for lang tid har diskusjonene rundt klimakutt i transportnæringen vært litt for svevende, og preget av en til tider grenseløs teknologioptimisme. Dette har dessverre i stor grad ført til at det beste har blitt det godes fiende. Ikke misforstå; Bedriftseierne i NLF står klare til å ta i bruk nye, utslippsvennlige teknologier når denne er tilgjengelig. Det vil vi få presentert eksempler på senere i dag. Men vi må likevel bruke de virkemidlene som er tilgjengelig i dag, er NLF-sjefens klare budskap.

Han understreket også at det ikke blir grønt skifte med rød bunnlinje.

- Vårt arbeid og mål er å sikre at norsk transportnæring både skal overleve, og styrke konkurranseevnen gjennom det grønne skiftet. Det er her også verdt å vise til at første fase av pandemien virkelig viste oss hvor viktig samfunnsinfrastrukturen er av å ha en oppegående transportnæring, og NLF-sjefen fortsatte:

- Ja, kanskje vil det kreve høyere bevilgninger til veivedlikehold pga. økt slitasje, men på andre områder ser det ikke ut til at det skal stå på pengene når det kommer til å realisere klimakutt. Dette er derfor egentlig ikke noe argument, da det grønne skiftet kommer til å koste, understreket Geir A. Mo, også med et hint til en tilstedeværende og lyttende samferdselsminister.

Mo fremhevet også at det må tas grep om avgiftspolitikken, og for en mer konkurransedyktig og bærekraftig pris på biodiesel.

- Gjennom å fylle tanken med f.eks. HVO 100 i stedet for fossil diesel kan man kutte opptil 90% i klimautslippene på en lastebil, understreket NLF-sjefen.

Mo har store forventinger til regjeringen, som i forbindelse med budsjettforliket allerede har fått marsjordre om å utarbeide forslag om fritak for veibruksavgift for avansert biodrivstoff i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

- Potensialet for CO2-kutt ved dette grepet, og økte vekter, er nærmere 3,8 millioner tonn. Når vi vet at totale utslipp fra vår industri er beregnet til ca. 4,2 millioner tonn så er det åpenbart at det er verdt å se nærmere på dette, og for å få ned utslippene raskt, er oppfordringen fra NLF-sjefen, til blant andre hovedgjesten på den digitale Transportkonferansen, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsstatsråden hadde et times langt møte med Nygård, og hvor han ble orientert om hvilke utfordringer NLF jobber med til daglig.

Nygård kunne formidle tilbake at han har stor tro på at et konkurransedyktig grønt skifte er mulig. Samferdselsministeren er heller ikke i tvil om at det jobbes godt i alle leire for et konkurransedyktig grønt skifte i transportnæringen.

- Dette var et godt møte, denne orienteringen var nyttig for meg, sa samferdselsministeren i etterkant.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha tettere samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund. (Foto: André Kjernsli).
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha tettere samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund. (Foto: André Kjernsli).

Vil ha tettere samarbeid

I en samtale med NLF lørdag konstaterte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland at hun ønsker tettere samarbeid med NLF.

Hovland fremhevet at det må et fellesskap til for å løse utfordringene i transportsektoren, noe som får NLF-sjef Geir A. Mos fulle støtte.

Powered by Labrador CMS