UNIKT MILJØ-SAMARBEID: Disse fem aktørene har nå inngått et samarbeid og et felles løft på Drammen havn som gir en skikkelig miljøgevinst som resultat. Fra venstre: Havnedirektør ved Drammen havn; Einar Olsen, administrerende direktør i Norgips; Hilde Kristin Herud, branch manager hos Greencarrier; Terje Alm, administrerende direktør i DSV Road AS i Norge; Rune Berg Stiansen og salgs- og markedsdirektør i CargoNet; Knut Brunstad.

Norgips fjerner 1300 årlige vogntog-turer

Gipsplater og stålprofiler skal fraktes med tog.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fem store aktører, med Norgips i spissen, tar nå et skikkelig felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Nye løsninger med bruk av sjø og bane sørger for at Norgips nå fjerner 1300 årlige trailerturer på norske veier og i tillegg reduserer utslippene fra internasjonal transport med 221 tonn CO₂ i året.

Norgips, som er en hjørnesteinsbedrift på Tørkop i Drammen, startet sin virksomhet i 1963. Bedriften, som produserer og selger gipsplater og stålprofiler, har 140 ansatte og omsetter for 740 millioner kroner i året.

Tidligere har Norgips fraktet papiret til gipsplatene med tog fra Tyskland til Malmø og videre med lastebil til fabrikken, men nylig valgte bedriften, i samarbeid med logistikkselskapet Greencarrier, å frakte containerne sjøveien direkte til Drammen havn.

Greencarrier har i tillegg sørget for at Norgips har fått tilgang til lokaler på Holmen der papiret, et årlig volum på 3900 tonn, kan mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken.

Og det aller siste er at også de ferdige produktene fra Norgips; gipsplater og stålprofiler, nå fraktes den korte veien inn til havna på Holmen der semihengerne overføres til tog for videre transport på bane. Dette skjer takket være et unikt og felles miljøsamarbeid mellom transportaktørene Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn.

NYTT UTSTYR: - Vi har investert i nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk som sørger for å få semihengerne over på togene, forteller branch manager hos Greencarrier, Terje Alm.

Dobbel miljøeffekt for Norgips

Greencarrier har investert i nytt utstyr slik at de nå kan løfte semihengerne fra bilene til DSV Roads og direkte over på jernbanevognene til CargoNet på Holmen før de går på bane videre ut i landet.

- Vi har oppnådd en dobbel miljøeffekt gjennom å benytte oss av sjø og bane via Drammen havn i stedet for vei. I tillegg sparer vi mye plass ute ved fabrikken ved at vi mellomlagrer råvarene her på Holmen. Dermed har vi hele tiden papiret lett tilgjengelig, sier administrerende direktør ved Norgips, Hilde Kristin Herud.

- Vi begynte med dette allerede i fjor da mellom 300 og 400 trailerne gikk innover til Alnabru og ble lastet over på tog derfra, men nå har altså Greencarrier, CargoNet og DVS Road lagt til rette for samme løsning her i Drammen. Det gjør at vi har tredobler denne transportformen. Nå kommer vi årlig til å sende hele 1300 semihengere på jernbane fra Holmen. Dette sparer miljøet for 4000 tonn CO₂ i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på de allerede sterkt trafikkerte veiene gjennom Drammen og Oslo-området, sier Norgips-direktør Herud.

Reduserer utslipp med 221 tonn CO₂

Innkjøpsansvarlig ved Norgips, Jan Sæterdal, opplyser at den nye shortsea-frakten av råvarer mellom Tyskland og Drammen havn innebærer totalt 186 færre trailerturer med papir til Norgips.

- Dermed får vi en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO₂ i året bare på grunn av shortsea-avtalen med Greencarrier. Og med den nye løsningen for løfting av semihengere over på tog så sparer vi miljøet for ytterligere 1300 trailer-turer i året på norske veier. Så vi er veldig godt fornøyde med at Greencarrier, DSV Road, CargoNet og Drammen havn har lagt til rette for at vi kan gjennomføre en langt mer miljøvennlig transport av våre råvarer og ferdige produkt, sier Sæterdal.

Greencarrier investerer i bærekraft

Branch manager hos Greencarrier, Terje Alm, bekrefter at det både er lagt ned mye tid og penger for å få til den nye løsningen. Selskapet, som har 800 ansatte totalt derav 200 i Norge, er en betydelig transportør og speditør både nasjonalt og internasjonalt med bruk av både skip, fly, biler og jernbane.

- Vi har investert over en million kroner i utstyr for å få dette på plass her i Drammen. Det er blant annet investert i nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk som sørger for å få semihengerne over på togene, forteller Alm som er overbevist om at både flere vareleverandører og transportører nå vil benytte seg av dette miljøvennlige tilbudet.

Viktig for Cargonet og DSV

- Det betyr mye for oss at vi har fått til en løsning også her i Drammen. Samtidig er det veldig gledelig at en stor og viktig aktør som Norgips ønsker å benytte seg av bærekraftig transport via sjø og bane, sier salgs- og markedsdirektør Knut Brunstad i CargoNet som står for selve togtransporten av semihengerne med Norgips-produkter. Selskapet er med sine 400 ansatte nå landets største transportør av gods på jernbane.

Det internasjonale storkonsernet DSV Road har tidligere fraktet Norgips-produktene med trailere til Alnabru før omlasting til tog. Konsernet, som har over 56.000 ansatte, driver med transport både via sjø, fly, vei og jernbane over hele verden. Og nå kombinerer de altså bil og tog også i Drammen.

- Det er både hyggelig og viktig at vi nå kan viderefører denne bæraktige transportløsningen også her i byen. Og det som er ekstra motiverende er at alle aktørene har vært så positive til å få dette til, og i tillegg har Drammen havn vært veldig fremoverlente og løsningsorienterte. Jeg kan ikke forstå annet enn at flere vareleverandører nå vil kaste seg på dette tilbudet, sier administrerende direktør; Rune Berg Stiansen, i DSV Roads AS i Norge.

- Øker behovet for fire spor på havna

Havnedirektør Einar Olsen ved Drammen havn karakteriserer det hele som en milepæl for havna.

- Ja, dette er et svært viktig felles miljøløft som samtidig styrker den posisjonen Drammen havn har som et sentralt intermodalt knutepunkt på Østlandet. Og det er også veldig gledelig at en stor og lokal hjørnestensbedrift som Norgips ønsker å benytte vårt shortsea- og jernbanetilbud i så stort omfang. De stadig mer miljøvennlige tilbudene er nå med på øke havnas attraktivitet i forhold til både vare-eiere og transportører. I tillegg vil det utvilsomt være med på å styrke næringslivet her i regionen, sier Olsen.

Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo legger til at dette er et av mange forhold som nå taler for at det haster med å få gjennomført Jernbanedirektoratet og Bane NOR sine planer om videre utbygging av kombiterminalen på Holmen.

- Samtidig er det høyst beklagelig at vi i år igjen blir rammet av en sommerstengt jernbane mellom Oslo og Drammen uten at det legges opp til noen kompensasjon til vare-eierne, sier Vannebo.

Powered by Labrador CMS