Pakkeveksten fortsetter for Posten Bring

– Vi har høyere vekst i pakker fra netthandelen enn markedet ellers første halvår, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

Publisert Sist oppdatert

Posten Bring kan i første halvår vise til en omsetning på 11.922 mill. kroner, en økning på 471 mill. kroner, sammenlignet med første halvår i 2022. Justert driftsresultat i første halvår ble 229 mill. kroner, en nedgang på 59 mill. kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Pakker fra netthandel (B2C) som 12 måneders trend økte med 10 prosent sammenlignet med året før.

– Første halvår har vi oppnådd høyere vekst i pakker fra netthandelen enn markedet ellers. Veksten er spesielt god innfor brukthandel og privat handel fra nettportaler, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

Årets seks første måneder har vært preget av fortsatt uro i markedene og medfølgende kostnadsvekst.

– Vi har i denne perioden gjort gode tilpasninger i driften og lyktes med kostnadseffektivitet og økt produktivitet, spesielt i vår norske virksomhet, sier konsernsjefen.

FØRSTE HALVÅR: Konsernsjef Tone Wille i Posten Bring er fornøyd med første halvår.

Driftsresultatet (EBIT) i første halvår ble 227 mill. kroner, en økning på 282 mill. kroner sammenlignet med første halvår 2022. Organisk vekst i første halvår var 1,0 prosent.

Logistikk

Omsetningen fra logistikkvirksomheten ble 9477 mill. kroner i første halvår, en økning på 330 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Organisk vekst i første halvår var 2,2 prosent.

Til tross for svak markedsvekst innenfor netthandel så langt i år, økte konsernet pakkevolumet med 8,6 prosent i første halvår, sammenlignet med første halvår 2022.

Konsernet har også hatt en vekst på 5,8 prosent i bedriftsmarkedet for pakker i første halvår 2023, sammenlignet med samme periode i fjor. Justert driftsresultat ble 296 mill. kroner i første halvår, en reduksjon på 111 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor.

Resultatutviklingen var preget av svak markedsutvikling og et høyere kostnadsnivå i perioden. Løpende kostnadstilpasninger og gjennomføring av tiltak har bidratt til å holde kostnadsutviklingen nede.

Post

Postsegmentet økte omsetningen med 105 mill. kroner i første halvår, sammenlignet med første halvår i fjor. Adressert post falt med 11,5 prosent og uadressert post falt med 11,2 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Norgespakken hadde en positiv volumvekst, med en vekst på 20,2 prosent i første halvår 2023, sammenlignet med samme periode i fjor.

Justert driftsresultat for segment Post ble 34 mill. kroner i første halvår 2023, en økning på 47 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Den positive resultatutviklingen var i hovedsak drevet av lønnsomme importvolumer innen adressert post, samt positiv volumutvikling på Norgespakken.

Leveringskvaliteten er god. I årets seks første måneder var 91,9 prosent av adressert post levert innen tre dager, noe som er godt over det nasjonale kravet på 85 prosent.

Sykefraværet siste 12 måneder viste 6,6 prosent, som er på nivå med samme tid i fjor. Antall personskader gikk ned. Skadefrekvensen siste 12 måneder endte på 6,3 sammenlignet med 7,4 på samme tid i fjor.

Nøkkeltall 2. kvartal 2023 (2. kvartal 2022 i parentes):

  • Driftsinntekter (MNOK): 5995 (5814)
  • Justert driftsresultat (MNOK): 122 (144)
  • Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 121 (-161)

Nøkkeltall 1. halvår 2023 (1. halvår 2022 i parentes):

  • Driftsinntekter (MNOK): 11.922 (11.451)
  • Justert driftsresultat (MNOK): 229 (288)
  • Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 227 (-55)
  • Egenkapitalandel %: 30,8 (30,4)
  • Avkastning på investert kapital/ROIC %: 3,1 (10,0) *)
  • Egenkapitalavkastning (etter skatt) %: -1,0 (4,6) *)

* siste 12 måneder

Powered by Labrador CMS