Posten og Bring tar nå i bruk et nytt pallesystem som vil redusere både antall kjøretøy på veiene og selskapets CO₂-utslipp.

Posten: - Nytt pallesystem gir fullere biler

Vare- og lastebiler hos Posten og Bring tar nå i bruk et nyutviklet pallesystem for å øke kjøretøyenes lastekapasitet og optimalisere transportrutene.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Satsingen er en del av konsernets effektiviserings- og miljøarbeid og det forventes at det vil redusere både antall kjøretøy på veiene og selskapets CO₂-utslipp.

Flere av selskapets biler og terminaler i Nord-Norge har spilt en viktig rolle i uttestingen av det nye pallesystemet som benyttes til å frakte pakker og gods i landsdelen. Erfaringen viser at et mer effektivt pallesystem i bilene kan spare bruken av ett kjøretøy i uken på både den 1450 km lange strekningen mellom Tromsø – Tana t/r og i lokaltrafikken mellom Tana – Kirkenes t/r.

Tilsvarende effekter ble oppnådd i linjetrafikken mellom Tromsø – Alta og i lokaltrafikken mellom Alta – Hammerfest. Posten og Brings terminaler i Oslo, Fredrikstad, Førde, Tromsø, Bjerkvik, Alta og Tana var med i testen.

- Med bedre plassutnyttelse øker vi kapasiteten i bilene samtidig som det vil redusere antall biler og containere på veien. Vi opprettholder dagens leveransekvalitet og basert på erfaringene fra Nord-Norge har jeg tro på at dette kan redusere bruken av mange kjøretøy når vi nå får dette på plass flere steder i landet. Vi kan stable sikrere og få mer utnyttelse av høyden. Det ligger mye verdi i å transportere minst mulig luft og mest mulig gods, sier Inge Seljeset, distriktssjef i Posten Norge med ansvar for linjetrafikk.

Det nye pallesystemet som er utviklet av det danske oppstartsselskapet SpaceInvader har til hensikt å optimalisere fraktkapasiteten i forsyningskjeden samtidig som det skal redusere CO₂-avtrykket fra selve transporten.

- Det er en stor anerkjennelse at Posten og Bring, en av Nordens største logistikkselskaper, har valgt vår løsning for å effektivisere logistikken. Vår visjon er å skape sirkulære løsninger som er bra for både økonomien og miljøet, sier Steen Frederiksen, administrerende direktør i SpaceInvader.

Powered by Labrador CMS