KJENNER NORGE: Posten Bring har et omfattende nettverk i Norge, og kjenner landet, logistikken og veiene godt. Selskapet skal transportere gods for Forsvaret i mange år fremover.

Posten Bring skal stå for transport for Forsvaret

Posten Bring har forlenget en langsiktig transportkontrakt med Forsvaret. Den nye avtalen har en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

Publisert

– Vi er stolte og veldig glade for at vi fortsatt får tillit av Forsvaret til denne viktige oppgaven. Vi har stor kapasitet, et nasjonalt nettverk av transporttjenester, høy lokalkunnskap og evne til å mobilisere på kort varsel. Dette er nettopp de kvalitetene som Forsvaret etterspør, sier konserndirektør i Posten Bring, Erik Roth.

Avtalen som nå er inngått skal dekke Forsvarets behov for transporttjenester i Norge, i fred og i beredskapssituasjoner, slik som krise og krig. Avtalen gjelder transport både av militært og sivilt materiell.

Forsvaret fremhever at de har gode erfaringer etter 6 års samarbeid med Posten og Bring som leverandør. Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, brigader Anders Jernberg, sier at Forsvaret gjennom avtalen med Posten Bring sikrer en total kapasitet og infrastruktur som passer Forsvarets behov svært godt.

– Vi ser på Posten Bring som en beredskapspartner. Dette er en meget viktig avtale for Forsvarets logistikk i Norge. Den sikrer effektiv distribusjon av pakker og gods i et rutenett som dekker hele landet. Gjennom avtalen forplikter Posten Bring seg til å skalere opp til den kapasitet som er nødvendig for å dekke Forsvarets behov ved krise og krig, forteller Jernberg.

Powered by Labrador CMS