Søksmålet dreier seg om lastebilkjøp i perioden 1997 til 2011. Illustrasjonsbildet er av en ny Volvo på biogass som Posten kjøpte av Volvo i 2021.

Posten krevde 900 millioner kroner i retten - fikk null

Posten saksøkte lastebilprodusenter etter kjøp at 1900 lastebiler over flere år til priser Posten nå mener var kunstig høye.

Publisert Sist oppdatert

Posten Norge gikk til søksmål mot de europeiske lastebilprodusentene DAF, Volvo/Renault, MAN og Daimler fordi de mente å ha betalt 264 millioner kroner for mye for over 1900 lastebiler i perioden 1997 til 2011.

Overprisen skulle i tur ha ført til 637 millioner kroner i tapt avkastning på investert kapital i de aktuelle årene, ifølge Posten. Det samlede kravet mot produsentene ble på over 901 millioner kroner.

Oslo tingrett mener at det mangler empiriske bevis på hvordan prisene hadde utviklet seg uten samarbeidet. Derfor

I domsslutningen fra Oslo tingrett, som ble avsagt tirsdag, skriver retten i konklusjonen, at i mangel av pålitelige empiriske økonometriske analyser som underbygger bevisene som taler for at det ulovlige samarbeidet kan ha ledet til en overpris, finner den det ikke sannsynliggjort at det ulovlige samarbeidet faktisk påførte saksøkerne økonomisk tap.

De saksøkte – DAF, Volvo/Renault, Man og Daimler – blir dermed frifunnet, avsluttes oppsummeringen med.

Iveco var opprinnelig en del av saken, men her ble det inngått forlik 6. september i fjor.

EU, Scania og MAN

Utgangspunktet for rettssaken var at EU-kommisjonen i 2016 konkluderte med at det hadde vært et ulovlig prissamarbeid mellom MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco og DAF og Scania.

EU-kommisjonen ga en bot på totalt 2,93 milliarder euro i bot til produsentene Volvo/Renault, Daimler, Iveco og DAF i et forlik med disse produsentene. MAN avslørte kartellet og slapp dermed straff. Scania nektet for å ha vært med på noe ulovlig, og ble dømt til å betale 880.523.000 euro.

Siden EU-saken mot Scania ikke er avsluttet, var ikke Scania en del av rettssaken mellom Posten og de andre lastebilprodusentene. MAN som slapp straff av EU, ble saksøkt sammen med DAF, Volvo/Renault og Daimler.

Uavklart om dommen ankes

Nå skal Posten og deres advokater gjennomgå dommen, og ta stilling til om dommen skal ankes. Det sier partner Kari Sigurdsen i Advokatfirmaet Haavind på vegne av Posten Norge til E24.no.

Powered by Labrador CMS