Mer gods per tur bidrar til å gjøre vogntogtransportene mer effektive. Men vei og vogntog slites til tider mer.

Pumpeeffekten er et problem med 9 aksler i vårløsningen

Testkjøring på Finnskogen i april med tømmervogntog på 74 og 60 tonn viste at vogntog med ni aksler (74 tonn) ødela veiene mer enn vogntog med sju aksler (60 tonn).

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Hensikten med å gjennomføre bæreevneforsøk nå i april, var blant annet å teste om tunge vogntog med flere akslinger ville skape en større pumpeeffekt. Pumpeeffekten oppstår når mange påfølgende aksler i samme spor skaper en bølgebevegelse og pumper løsmasser og vann opp i veiens bærelag, og gir overflateskader og lavere bæreevne.

- Tømmervogntog på 74 tonn og ni akslinger så ut til å gi større veislitasje enn vogntog på 60 tonn og sju akslinger. Pumpeeffekten er godt kjent fra veibyggingsfaget, sier fungerende prosjektleder Heine Arntzen Toftegaard i Statens vegvesen.

I september gjennomførte Statens vegvesen et tilsvarende forsøk på Finnskogen. En konvoi med 60-tonns tømmervogntog og sju akslinger, og en annen konvoi med 74 tonns vogntog og ni akslinger, kjørte i faste felt slik at man fikk sammenlignet veiens bæreevne og slitasje på veidekket.

Veinettet er sårbart i teleløsningen.

- Under forsøk høsten 2020 så vi bortimot ingen tegn til pumpeeffekt eller negativ sporutvikling. Det var lite fuktighet i grunnen og forholdene var gode. Veistandard, årstid og antall akslinger har mye å si for veiens bæreevne, sier Toftegaard.

- Mer effektivt, men med mer slitasje på dekk, bremser og foringer

Syver Simensen, Weensvangen Ved og Olje AS, er testsjåfør på niakslet 74-tonner.

Flere sjåfører har meldt sin interesse for å delta i prøveordningen for tømmervogntog inntil 74 tonn som starter 1. juli 2021. Syver Simensen er en av sjåførene som skal delta med et niakslet tømmervogntog. Han har også vært med på begge bæreevneforsøkene (høst og vår).

- Det vil være gunstig å kjøre 74 tonn fremfor 60 tonn. Mer gods per tur gjør at vi får færre turer til skogen og kan jobbe mer effektiv. Ulempen er at vi får en høyere slitasje på dekk, bremser og foringer. Prøveordningen vil gi svar på mye rundt slitasjekostnader og økonomien i dette. Det blir spennende å se. Først og fremst tror jeg dette bli bedre for miljøet, sier Simensen.

Test av ulike kombinasjoner av bil og henger

Ved å teste forskjellige kombinasjoner av tre- og fireakslede tømmerbiler og fire- og femakslede tilhengere, skal man få økt kunnskap om hvilke kjøretøy som er best egnet under ulike forhold.

Følgende kombinasjoner av bil og henger vil inngå i prøveordningen:

  • 3-akslet bil og 5-akslet tilhenger 65 tonn
  • 4-akslet bil og 4-akslet tilhenger 68 tonn
  • 4-akslet bil og 5 akslet tilhenger 74 tonn

I tillegg er det et krav om tvillingmonterte hjul på alle aksler som ikke er styrende.

Prøveordningen gjennomføres i Innlandet

Ulike kombinasjoner av bil og henger ble testet på Finnskogen.

Prøveordningen skal gjennomføres i Innlandet, som er et viktig skogfylke med flere store sagbruk. I tillegg er det en politisk vilje i fylkeskommunen for å legge til rette for gode rammebetingelser for næringen.

Deltakerne får dispensasjon til å trafikkere et definert veinett i elleve kommuner. De aktuelle kommunene er Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Løten, Hamar og Stange. Se kart over prøveordning med 74 tonn tømmertransport.

Prøveordningen skal gi Statens vegvesen et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige veinettet kan åpnes for inntil 74 tonn tømmervogntog. Målet er å gjøre transporten mer effektiv og miljøvennlig. I tillegg skal man vurdere hvilken effekt prøveordning har på trafikksikkerhet, fremkommelighet, klimagassutslipp, veislitasje, bruer og transportkostnader.

Powered by Labrador CMS