STORE SKADER: Ekstremværet «Hans» gjorde skade på 180 steder, fordelt på 100 fylkesveier, i Innlandet. Geolog Marius Meland blir liten på dette bildet fra rasstedet på fylkesvei 2616 i Sjårdalen i Vågå. Den gule prikken til høyre på den grå linja øverst er geologen.

Rekker ikke å reparere alle veiene før vinteren kommer

– Reparerer det vi kan før vinteren – noe må vente.

Publisert Sist oppdatert

Det er fortsatt mange veier som har skader og er stengt etter siste ukers flom i Innlandet.

– Målet er å gjenopprette alle forbindelser og gjøre veiene så godt fremkommelige som mulig før vinteren, sier seksjonssjef Arne Fredheim i Innlandet fylkeskommune.

Noe asfaltering må vente

Noen veier har fått skader som kan repareres raskt. Verre er det der hele veien har rast ut. Det tar også lang tid å reparere bruer som har flyttet på seg, eller er helt borte.

– Det er viktig å få gjort mest mulig før vinteren setter inn. Noen veier rekker vi ikke å asfaltere ferdig før til neste år. I så fall vil vi gjennomføre midlertidige tiltak, slik at veiene likevel blir farbare, sier Fredheim.

Bruker gjeldende kontrakter

Fylkeskommunen bygger opp igjen veiene etter en helhetlig plan, og ser områder og oppgaver i sammenheng. Det er viktig å bruke maskiner, personell og penger så effektivt som mulig.

– Vi bruker de kontraktene vi har med entreprenører som jobber med drift, vedlikehold og dekkelegging for oss, når vi skal reparere veiene. Hvis disse entreprenørene ikke har nok folk til å ta ekstra oppdrag som skyldes ekstremværet, kan de få hjelp av firmaer med ledig kapasitet, forklarer Fredheim.

Store kostnader

Så langt er oppryddingen etter ekstremværet Hans anslått å koste cirka 750 millioner kroner. Beløpet kan øke. Nye skader blir oppdaget når vannføringen i bekker og elver går ned, og veiene tørker opp.

– Det er anslått at det vil koste rundt 750 millioner å reparere veiene, uten å legge inn tiltak som gjør dem mer flomsikre. Ideelt sett bør vi heve standarden på flere utsatte punkt, for å unngå at veiene blir ødelagt igjen, når vi får nye perioder med styrtregn eller langvarig nedbør, sier Fredheim.

– Trenger statlig hjelp

Leder i hovedutvalg for samferdsel, Stein Tronsmoen (Sp), er bekymret for hvordan Innlandet fylkeskommune skal finansiere arbeidet med å reparere over 100 fylkesveier, som har fått skader på over 180 steder, under uværet.

– Vi har et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveier i Innlandet. Nye beregninger viser at det vil koste 7- 8 milliarder kroner å ta igjen dette forfallet. I tillegg får vi nå en stor kostnad i forbindelse med skadene som ekstremværet har påført veinettet, sier Tronsmoen.

Han forventer at staten vil hjelpe til med å dekke disse ekstra utgiftene, og helst gjøre Innlandet bedre rustet til å gjøre noe med forfallet på fylkesveiene generelt.

– Fylket vårt har kommet uheldig ut i beregningene som blir brukt, når staten bevilger penger til fylkesvei. Vi jobber med å få aksept for at vårt lange fylkesveinett, med en befolkning som bor spredt, må få økte bevilgninger, sier Tronsmoen.

Powered by Labrador CMS