FØLG MED: Eksempler på nye riksgrenseskilt som kommer.
FØLG MED: Eksempler på nye riksgrenseskilt som kommer.

Riksgrenseskilt i alle varianter

Godkjenningene er i orden, og på disse grenseovergangene kommer det nye skilt.

Publisert

Nødvendige endringer gjort i bestemmelsene for trafikkskilt (N300). De nye bestemmelsene er blitt til i nær dialog med Sametinget og Språkrådet.

Her skal det skiltes

På grenseoverganger fra og med fylkesvei 218 (Engerdal, Innlandet) og nordover skal navneform på bokmål, nynorsk, samisk og/eller kvensk brukes.

• Grenseoverganger i Troms og Finnmark fylke skiltes på kvensk (Norja) og nordsamisk (Norga)

• Grenseovergangen E10 Bjørnfjell skiltes på nordsamisk (Norga)

• Grenseovergangen riksvei 77 Junkerdalen skiltes på lulesamisk (Vuodna)

• Grenseoverganger fra og med E12 (Umbukta) og til og med fylkesvei 218 (Lillebo, Engerdalen) skiltes på sørsamisk (Nöörje)

Ellers i landet skal bokmål og nynorsk brukes.

«Skiltfloken» løst

Endringene er mulig etter at Stortinget vedtok offisielle navn på Norge på samisk og kvensk i mai.

Bakgrunnen for manglende skilting på samisk og kvensk på riksgrensen har vært at det ikke har vært offisielle samiske og kvensk navn på Norge eller Kongeriket Norge.

Statens vegvesen tok i januar 2019 et initiativ ovenfor Samferdselsdepartementet for å få løst denne «skiltfloken», som tidligere er blitt tatt opp flere ganger av blant andre Sametinget og Norsk Målungdom.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utredet saken, i tett dialog med Sametinget, Språkrådet og sentrale kvenske organisasjoner og språkmiljøer. Departementet har også hatt dialog med Kartverket og Statens vegvesen i arbeidet med utredningen.

Powered by Labrador CMS