I FARTA: Drone i bruk på anlegget E16 Sandvika-Skaret.
I FARTA: Drone i bruk på anlegget E16 Sandvika-Skaret.

Stadig mer av Vegvesenets arbeid utføres ved hjelp av droner

Statens vegvesen bruker droner hver dag til å øke trafikksikkerheten, overvåke ras, gjøre bruinspeksjoner og etterforske ulykker.

Publisert Sist oppdatert

– Droneflyging er på kort tid blitt en fullintegrert del av virksomheten vår. Det er mange som sier at de ikke klarer å se for seg en hverdag uten droner, sier Tore Magnus Follinglo, ansvarlig for dronevirksomheten i Statens vegvesen.

– Nå er det blitt like vanlig å kjøpe en drone som en mobiltelefon eller et kamera, og det har vært viktig for oss å bygge opp et kompetansemiljø internt i organisasjonen.

Bruk av droner gjør veiene tryggere og kan redde liv

Statens vegvesen planlegger å bruke droner i stadig større grad for å forbedre trafikksikkerheten. Dronene vil bidra til å gjøre veiene tryggere for alle som ferdes på dem.

Her er noen eksempler på hvordan droner kan brukes til å redde liv, og til å holde veier og tunneler åpne:

DRONEANSVARLIG: Tore Magnus Follinglo i Statens vegvesen.
DRONEANSVARLIG: Tore Magnus Follinglo i Statens vegvesen.
  • Bruinspeksjoner: Statens vegvesen har ansvaret for over 6000 bruer. Ved bruk av droner kan bruinspeksjoner gjøres mens trafikken går. Droner kan også brukes før stenging/vedlikehold av bruer, noe som gir økt oppetid og større fremkommelighet.
  • Dokumentasjon ved alvorlige trafikkulykker: Ved hjelp av droner kan det være lettere å forstå hvorfor en ulykke skjedde, og dermed øke trafikksikkerheten på sikt.
  • Rasberedskap/skredsikring: Det er både raskere, billigere og tryggere å fly en drone inn i et område der det har gått, eller er fare for ras, fremfor å sende geologer inn til fots.
  • Dokumentasjon av veiprosjekter: Bruk av dronebilder gjør det lettere å dokumentere avvik, og letter samarbeidet med entreprenørene.

Dronene kan utføre stadig mer komplekse oppgaver

I tillegg ser Follinglo for seg mange flere arbeidsoppgaver for droner i fremtiden:

  • Trafikkovervåking: Statens vegvesen kan stasjonere droner ved store inn- og utfartsårer i byene. Veitrafikksentralene kan sende ut dronene for å få et oversiktsbilde, og dermed avlede trafikken på et tidligere tidspunkt enn tidligere.
  • Autonome, eller «selvkjørende» droner: Det tekniske begrepet er «drone in a box», som kan utplasseres på steder som kan være vanskelig tilgjengelig eller tar langt tid å kjøre til, for eksempel fjelloverganger. Dronene kan sendes ut på inspeksjoner ved behov, eller til faste tidspunkter.
  • Utstyre droner med robotikk: Det er mulig å sette på robotarmer eller andre verktøy for å f.eks. frakte ting til høye brutårn, eller for å ta betongprøver. Teknologien finnes allerede.

– Et viktig og miljøvennlig verktøy for økt beredskap

– Droner kommer til å få en viktig rolle i beredskapen vår framover. De vil blant annet lette arbeidet i forbindelse med ekstremvær, som det er varslet mer av i årene som kommer. Når elver flommer over veier og tar med seg bruer, er det ikke alltid lett å komme seg til stedet og vurdere skader og farepotensial – da er det både raskere og tryggere å sende en drone, sier Follinglo.

I fremtiden har Statens vegvesen et mål om å få integrert bruken av droner enda bedre hos kontrollingeniørene innenfor drift og vedlikehold av veinettet.

Vanskelige værforhold setter begrensninger for dronebruken

Selv om droner er lette å anskaffe og ta i bruk, er det er ikke fritt frem for å fly droner i Norge.

– Droneaktiviteten i Statens vegvesen er en del av et regulativt system for ubemannet luftfart som gjelder for hele Europa. Så fort dronen er én meter over bakken, så er vi i Luftfartstilsynets «vold», sier Follinglo.

En begrensning som verken Follinglo eller Luftfartstilsynet får gjort så mye med, er værforholdene:

– Det er gjerne været som er begrensningen her i Norge. Det felles europeiske regelverket er laget i og for området rundt Benelux-landene, der forholdene er litt annerledes enn i Norge om vinteren, for å si det forsiktig. De har ikke de samme problemene med lave temperaturer, store snømengder og sterk vind som oss, og som kan være en utfordring når man skal fly drone vinterstid.

Powered by Labrador CMS