E6 ved Aspnes i Vefsn kommune blir stengt hele døgnet i perioden 17. oktober til 7. november 2017.
E6 ved Aspnes i Vefsn kommune blir stengt hele døgnet i perioden 17. oktober til 7. november 2017.

Skanska-jobb stenger E6 i tre uker

Stengingen ved Aspnes nord for Mosjøen, i Nordland, utvides: fra tirsdag 17. oktober vil E6 være stengt hele døgnet.

Publisert Sist oppdatert

Veien har vært stengt på kvelds- og nattestid siden midten av september. Den siste operasjonen som skal gjøres her, er imidlertid mer omfattende enn arbeidet hittil. Derfor blir E6 stengt hele døgnet i perioden 17. oktober-7. november.

- Skanska skal ta ned en stor steinur, som ligger oppover en bratt skråning. Her er det snakk om både store steinblokker og løsmasser. Veien må holdes helt stengt frem til de er ferdige, ettersom arbeidet medfører fare for nedfall på veien, sier byggeleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Omkjøring er skiltet langs fylkesvei 78 gjennom Drevjadalen.

Slik stenges veien

Den døgnkontinuerlige stengingen starter kl. 6:00 tirsdag 17. oktober.

Omkjøring er skiltet langs fv. 78 gjennom Drevjadalen.
Omkjøring er skiltet langs fv. 78 gjennom Drevjadalen.

Etter at steinura er tatt ned, senest 7. november, vil E6 være stengt på kvelds- og nattestid – fra kl. 20.00 til 2.00, mandag til lørdag.

I løpet av uke 47 avsluttes det pågående arbeidet, og E6 åpnes for fri ferdsel igjen.

Ferdig i 2021

Jobben som gjøres ved Aspnes, er en del av forarbeidene til drivingen av en 700 meter lang tunnel. Denne skal bli en del av strekningen Åkvik-Mjåvatn, som er én av sju parseller i prosjektet E6 Helgeland sør.

Skanska er hovedentreprenør i prosjektet, og sammen med sine underentreprenører skal de bygge og utbedre i alt 58 km europavei mellom Nord-Trøndelag grense og Korgfjellet.

Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021.