Arkivbilde fra Fellesprosjektet E6 Dovrebanen.
Arkivbilde fra Fellesprosjektet E6 Dovrebanen.

Ny minstelønn for anleggsarbeidere

Se forslagene til minstelønn og minstetillegg som sendes til uravstemming.

Publisert Sist oppdatert

Det ble torsdag 12. mai enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NA) og Byggenæringens Landsforening (BNL) om forslag til revidert overenskomst for anleggsbedrifter 2016-2018.

Partene har hatt en pause i forhandlingene på en måned.

«Det har vært fornuftig å bruke mer tid. I dag har det vært reelle og gode forhandlinger», skriver  NA i en pressemelding.

Minstelønn ble prioritert

Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd.

- Anleggsarbeidere tar ansvar i lag med BNL for å sikre fremtidens arbeidsplasser ved å prioritere en økning av minstelønn, og for å sikre mest mulig like konkurranseforhold. Aktørene i bransjen må nå innrette seg nærmere det reelle norske lønnsnivået, sier han

For å prioritere fagkompetense er fagbrevtillegget blitt hevet.

Lønn og tillegg

- Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler medlemmene til å stemme ja i uravstemningen, sier Haukeland.

De nye økonomiske rammene:

 • Fagbrevtillegg er hevet fra 8 kr/t til 10 kr/t.
   
 • Minstelønn er hevet til 198 kr/t ved 37,5 timers uke.
   
 • Grunnlaget for godtgjørelse ved overtidsarbeid og forskjøvet arbeid er hevet.
   
 • Satser for reise og gangtid er også hevet.
   
 • Dykkere har fått hevet minstelønnen til 200 kr/t

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått med flere tekster fra frontfaget. Partene skal jobbe videre på «områder som seriøsitet og kunnskapsheving innenfor akkordlønnssystemer».

Tilleggene vil gjelde fra ulike datoer.

Hele protokollen ligger på nettsiden arbeidsmandsforbundet.no.