Illustrasjonsbilde anlegg.
Illustrasjonsbilde anlegg.

- Utenlandske entreprenører gir også lokale arbeid

Kommentar fra Nye Veier AS ved Tordis Vandeskog, utbyggingssjef E18 Tvedestrand - Arendal, som svar på Maskinentreprenørenes Forbunds (MEF) utspill om utbyggingen på denne strekningen.

Publisert Sist oppdatert

Kommentar: Nye Veier har som samfunnsoppdrag å sikre bygging av gode veier raskt og smart. Det er flere virkemidler som skal til for å løse det oppdraget. Nye veier er blant annet opptatt av helhetlig utbygging, tidlig involvering og tett samarbeid med entreprenører, videreutvikling av kontraktsformer og av å ha en tydelig avgrensing av veiprosjektene for å unngå kostnadssprekk. Et hensiktsmessig virkemiddel er økt bruk av totalentrepriser og større kontrakter.

AT.no har 16. august et oppslag basert på en rapport MEF har bestilt fra Samfunnsøkonomisk analyse. Samfunnsøkonomisk analyse har analysert ulike kontraktsalternativer for utbyggingen av strekningen E18 Arendal – Tvedestrand. De er enig i at større prosjekter øker mulighetene for å utnytte stordriftsfordeler, men mener at store totalentrepriser også øker risikoen for entreprenørene.

De hevder at risikoen ved store totalentrepriser etter hvert vil motvirke kostnadsbesparelser som følge av stordriftsfordeler.

Basert på grundige analyser konkluderte Nye Veier med at en stor kontrakt var mest hensiktsmessig ved E18-utbyggingen Tvedestrand-Arendal.

Totalentrepriser er viktig for å sikre helhetlig, rask og rimeligere motorveiutbygging. Dette E18-prosjektet er den største enkeltkontrakten som er utlyst i norsk samferdsel. Nye Veier mener det er gledelig at det var 10 interessenter til oppdraget, fire selskap ble pre-kvalifisert, herav tre norske.

Også på den neste konkurransen som Nye Veier har lyst ut for E18 Rugtvedt-Dørdal er fire av 10 interessenter norske entreprenører. Dette indikerer at grenseverdien for kontraktstørrelse som er oppgitt i rapporten kanskje ikke ligger på helt riktig nivå for hva norske entreprenører kan gjennomføre.

Erfaringen fra tidligere prosjekt viser at det er positive regionale og lokale sysselsettingseffekter også der det er utenlandske entreprenører. Nye Veier er opptatt av å ha god dialog med bygge- og anleggsbransjen og deler MEF sin ambisjon om å bygge opp og styrke kompetansen også i det norske anleggsmarkedet. Forskning- og analysearbeid er en viktig del av å bygge kompetanse og Nye Veier hilser velkommen flere rapporter om effektene av utbyggingsprosjekter i veisektoren.

Nye Veier AS ved Tordis Vandeskog, utbyggingssjef E18 Tvedestrand - Arendal

Powered by Labrador CMS