Furua «De tre furuer» felles mandag 14. august.
Furua «De tre furuer» felles mandag 14. august.

Mesta hogger ned fredet tre

Furua «De tre furuer» har vært administrativt fredet siden 1921. Men nå er det slutt på det.

Publisert Sist oppdatert

Furutreet, som står ved fylkesvei 599 Rokkeveien i Halden, har strukturelle svakheter som medfører akutt fare for kollaps, ifølge Statens vegvesen.

Det trestammede furutreet skal felles mandag 14. august. Avgjørelsen er tatt av Statens vegvesen på bakgrunn av tilstands- og risikovurdering utført i begynnelsen av august 2017.

«Treet har alvorlige strukturelle svakheter av en karakter som medfører akutt fare for kollaps», heter det i Vegvesenets begrunnelse for felling. Treet er også blitt spesielt utsatt etter at naboskogen er felt.

«De tre furuer» har vært administrativt fredet siden 1921. Begrepet betyr at det er grunneier/forvalter som har bestemt at treet skal være vernet, og ikke miljøvernmyndighetene. Grunneier er Opplysningsvesenets fond.

Treet står i Rokke landskapsvernområde, hvor verneforskriften forbyr «inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig». Fylkesmannen i Østfold har imidlertid vurdert at trefellingen ikke rammes av denne bestemmelsen, og tiltaket kan derfor utføres uten dispensasjon fra fylkeskommunen.

Fellingsarbeidet skal utføres av Mesta.