Dette polske vogntoget skal teste bæreevnen til 2500 km utvalgte riks- og fylkesveier i Region øst.
Dette polske vogntoget skal teste bæreevnen til 2500 km utvalgte riks- og fylkesveier i Region øst.

Hvor mye tåler veiene våre?

Vogntog med måleutstyr turnerer Østlandet for å innhente data om riks- og fylkesveiers bæreevne.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2017 ruller en trailer utenom det vanlige rundt på veiene på Østlandet. Med et lasterom fullt av høyteknologisk måleutstyr, verdt over 20 millioner kroner, skal kjøretøyet innhente verdifull informasjon om bæreevnen til utvalgte riks- og fylkesveier over hele regionen.

- Dette er det mest avanserte måleutstyret av sitt slag i Europa. På verdensbasis finnes det bare en håndfull kjøretøy med teknologi på dette nivået, sier Fredrik Moen, senioringeniør ved byggherreseksjonen i Statens vegvesen Region øst.

Utstyret er innleid av Vegvesenet fra polske IBDiM (Road and Bridge Research Institute) som skal legge bak seg totalt 2500 km utvalgte riks- og fylkesveier i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Med ti tonn last på bakre aksling og geofoner som fortløpende måler nedbøyingen av veien, samler traileren inn GPS-festet bæreevnedata meter for meter.

- Vi har valgt å ha hovedfokus på veiene med lavest dekkelevetid, altså der vi har grunn til å tro at det kan oppstå behov for tiltak. Samtidig skal vi også innhente data fra strekninger hvor veien er relativt ny. Det blir i så måte en stikkprøvekontroll for å sjekke at vi har fått den veikvaliteten vi har betalt for, sier Moen.

Det tekniske utstyret i traileren er verdt over 20 millioner kroner.
Det tekniske utstyret i traileren er verdt over 20 millioner kroner.

Viser behov for vedlikehold

Østlandet er første del av Norge der veienes bæreevne måles ved hjelp av den nye metoden. Bak initiativet står Statens vegvesens byggherreseksjon i Region øst,med støtte fra Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet og stor interesse i de øvrige regionene.

Bæreevnedata som innhentes, skal etter planen overleveres til Vegvesenet i andre halvdel av juli. Deretter skal informasjonen gjøres tilgjengelig i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Slik skal målingene gi etaten et bedre grunnlag for å planlegge og prioritere vedlikehold av regionens veier.

- Det finnes bæreevnedata i NVDB fra før, men disse begynner å bli utdaterte, sier Moen.

Han håper innsamlingen av oppdaterte data kan følges av et økt fokus på veienes tilstand og tilstandsutvikling.

– Annen informasjon som er like interessant å kartlegge, er for eksempel veibredde og drenering. Denne typen informasjon - satt i system - er et steg i riktig retning for hele etaten, og verdifullt for alle som arbeider med planlegging, bygging og drift av vei.

Måling i 80 km/t

Resultatene av målingen kan bidra til etatens arbeid for å gjøre veier mer trafikksikre. Selve datainnhentingen har også trafikksikkerhet som nøkkelord: Traileren kan nemlig holde en fart på opptil 80 km/t samtidig som den innhenter data, til stor forskjell fra hvordan bæreevnemålinger er blitt utført tidligere.

- Gjør man dette på den tradisjonelle måten, med en vekt som faller fra en bestemt høyde ned på en belastningsplate, må man stoppe kjøretøyet og gjøre en måling for hver 20. meter. Det medfører arbeidsvarsling, redusert fremkommelighet og økt risiko for ulykker. Når traileren derimot holder normal kjørehastighet er den ikke mer til ulempe for bilister enn et hvilket som helst tungt kjøretøy.

Tidsbesparelsen som oppnås ved den nye metoden er enorm, understreker Moen.

- Under de rette værforholdene kan denne typen bærevnemåling gjøres på oppsiktsvekkende kort tid. Det samme vogntoget gjennomførte måling av hele det offentlige veinettet i Danmark i løpet av en uke.