SHA-rådgiver Eugen Myhr i Statens vegvesen er med på å avdekke noen av Drammen ukjente rør og kabler.
SHA-rådgiver Eugen Myhr i Statens vegvesen er med på å avdekke noen av Drammen ukjente rør og kabler.

Avdekker ukjent «rørspagetti»

Våren 2017 avdekkes Drammens ukjente spagetti av kabelgater og rørsystemer under bakken langs nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Publisert Sist oppdatert

Før man kan starte oppbyggingen av den nye veien på sørsiden av eksisterende fylkesvei 282, må nemlig alle kabeltraseene og rørgatene i grunnen kartlegges.

Og grøftegraving i folketette byområder byr som regel på noen overraskelser.

Gravingen langs Marienlystanleggene har gått etter planen og ikke avdekket ukjente eller urovekkende forhold på noen måte.

- Men vi finner alltid kabler og rørsystemer som ikke sto på kjente kart. Så også her, sier byggeleder Thomas Holst.

Han skynder seg å tilføye, at ukjente kabler og ledninger så langt ikke har bydd på store problemer.

Kabelgatene ligger for det meste langs veitraseen, men på noen strekninger går det også kryssende kabler, noen kjente, noen ukjente. Alt dette må avdekkes før en kan starte oppbyggingen av den nye gata, melder Statens vegvesen på nett.

- Så langt har vi kartlagt fem-seks etater som bruker nettverket av kabler under bakken. Vi i Statens vegvesen er selv en av dem, forteller Holst.