Den nye Ørvella bru vil bli bredere enn den gamle. Linjeføringen vil rettes ut slik at svingen blir slakere.
Den nye Ørvella bru vil bli bredere enn den gamle. Linjeføringen vil rettes ut slik at svingen blir slakere.

Sju vil bygge E134 Ørvella bru

Sju entreprenørfirmaer ønsker å bygge den nye Ørvella bru på E134 i Hjartdal kommune.

Publisert Sist oppdatert

Etter at det i januar 2013 ble funnet svakheter ved innfestingen til rekkverket under en rutineinspeksjon, ble fartsgrensen satt ned til 40 km/t på Ørvella bru i Hjartdal.  Den 79 år gamle brua skal nå byttes ut.

Sju entreprenører har lagt inn tilbud på byggingen av den nye brua.  Prisene varierer fra knapt 15,7 millioner kroner til det høyeste tilbudet som er ca. 22,7 millioner kroner. Nå skal alle tilbudene gjennomgås og kontrollregnes før det inngås kontrakt.

Mot slutten av året skal etter planen den nye 28 meter lange, spennarmerte brua stå ferdig. Samtidig vil svingen bli rettet noe ut.  På hver side av brua vil det bli laget ca. 200 meter ny vei.

Det er nødvendig å bygge en midlertidig krysning over elva. Denne vil bli laget ved hjelp av to store rør, som fjernes når den nye brua er ferdig. Den gamle brua vil også bli fjernet når den blir erstattet av ny bru.

Dette er tilbudene som er kommet inn:

1. Veidekke Entreprenør AS   22 723 030-
2. Tveito Maskin AS    18 905 384-
3. Noco Entreprenør AS   15 659 204-
4. Ypsilon Constractors AS   17 596 693,50
5. lsachsen Anlegg AS   16 426 392,85
6. Skorve Anleqq AS    16 236 868-
7. NCC Norqe AS    16 765 394