Alle kan bruke varslingskanalen i visshet om at man kan gjøre det 100 prosent anonymt.
Alle kan bruke varslingskanalen i visshet om at man kan gjøre det 100 prosent anonymt.

Vegvesenet lanserer varslingskanal - 100% anonym varsling

En egen kanal på nett skal sørge for trygg, og anonym varsling av kritikkverdige forhold og kriminell aktivitet.

Publisert Sist oppdatert

Både publikum, ansatte i Statens vegvesen, leverandører, personer tilknyttet anlegg Vegvesenet har ansvar for og publikum skal kunne bruke kanalen.

Den nye kanalen er ment for rapportering av:

 • Kritikkverdige forhold hvor Statens vegvesen er part.
 • Samfunnsskadelig og kriminell aktivitet relatert til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er part.

- Denne kanalen kan bli et viktig bidrag for å få belyst hendelser vi ønsker å komme til livs. Sitter du med konkrete bevis, eller bare en dårlige magefølelse? Ikke nøl med å bruke kanalen vår og la våre folk gjennomgå informasjonen din. Jeg vil heller ha et varsel for mye, enn et for lite, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Hva kan du varsle om?

- Merk at du kan bruke kanalen vår i visshet om at du kan gjøre det 100 prosent anonymt, men oppgi gjerne personlige opplysninger hvis mulig. Det kan gjøre det enklere å behandle ditt varsel, legger Gustavsen til.

Hva kan du varsle om? Typiske eksempler på kritikkverdige forhold hvor Statens vegvesen er part kan være:

 • korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
 • brudd på lover, regler og retningslinjer
 • svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse
 • arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav
 • uforsvarlig saksbehandling

Eksempler

Eksempler på samfunnsskadelig og kriminell aktivitet knyttet til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er direkte part, kan være:

 • ikke godkjente verksteder
 • ulovlige trafikkskoler
 • ulovlig ombygging av kjøretøy
 • juks ved teoriprøver
 • transportkriminalitet.

Følg saksgangen

Alle varsler mottas av internrevisjonen i Statens vegvesen, og blir saksbehandlet av henholdsvis internrevisjonen eller Seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet.

Etter at du har sendt varslet kan du følge med på saksgangen.

- Vi oppfordrer deg til å følge med i saken. Saksbehandler kan ha behov for å stille oppfølgingsspørsmål, sier vegdirektøren.