Dozer ved Svea på Svalbard. Bildet er tatt før driftstansen.
Dozer ved Svea på Svalbard. Bildet er tatt før driftstansen.

Store Norske-forslag til Stortinget

Regjeringen foreslår å tilføre inntil 244 millioner kroner i lån og egenkapital til Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Vi har tidligere vært tydelige overfor Stortinget på at Store Norske-konsernet ville kunne trenge mer penger i år for å innfri forpliktelser i gruveselskapet ved utgangen av året. Dette følger vi nå opp. Forslaget vil bidra til at Gruve 7 kan drives videre, og til at driftshvile i Svea og Lunckefjell kan gjennomføres i 2017, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Regjeringen har i nysalderingen av statsbudsjettet for 2016 fremmet forslag til Stortinget om situasjonen i Store Norske-konsernet.

Forslaget innebærer at staten bidrar med et lån på 100 millioner kroner til Store Norske med sikkerhet i konsernets boliger. Lånet gis på markedsmessige vilkår. I tillegg bidrar staten med inntil 144 millioner kroner i ny egenkapital. Pengene knytter seg til den finansielle situasjonen i gruveselskapet.

Som en del av forslaget vil det bli inngått en avtale mellom Store Norske-konsernet, konsernets bank og staten som eier i Store Norske. Avtalen innebærer at gruveselskapet skal kunne dekke bankens krav ved utgangen av 2016. Avtalen innebærer også at banken bidrar til en løsning. Forslaget forutsetter Stortingets tilslutning.

- Vi mener en avtale med banken er å foretrekke fremfor en uavklart situasjon i gruveselskapet, sier Mæland.

I forslaget til statsbudsjettet for 2017 foreslo også regjeringen å tilføre 144 millioner kroner til Store Norske-konsernet. Dette er penger som skal finansiere kostnadene ved gjennomføringen av driftshvilen i 2017.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS