Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) med klar tale mot Ole Einar Adamsrød og NTF.
Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) med klar tale mot Ole Einar Adamsrød og NTF.

Her er NLFs svar til NTFs verbale angrep på Veireno

NTF må forholde seg til tariffavtalen de selv har fremforhandlet i stedet for å undergrave sine egne medlemmers arbeidsplass, skriver administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

SVAR TIL NTF: Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF) talsmann, Ole Einar Adamsrød, er igjen på farten i sin iver etter å skape et mest mulig negativt bilde av vårt medlem, Veireno AS, som vant anbudet for innsamling av husholdningsavfall i Oslo.

Det er forståelig at innbyggerne i Norges hovedstad viser sin frustrasjon når søppelet tårner seg opp foran hus og blokker, selv om innkjøringsproblemene var både forventet og forhåndsmeldt. Vår felles jobb som organisasjoner for arbeidstagere og bedrifter er å tilrettelegge best mulig for bedriften, slik at ansatte og ledelse kan komme seg gjennom utfordrende perioder på hensiktsmessig vis. Til dette har vi mange verktøy. Men da må vi ha et ønske om at de skal lykkes – og ikke å bruke mediene for å lage vanskeligheter for ansatte og bedrift i deres arbeid.

Både NLF, NTF og Renovasjonsetaten er kjent med at det vil oppstå problemer ved innkjøring av nye leverandører, også ved avfallsinnhenting i Oslo. Å male et rosenrødt bilde av foregående overgangsprosesser er verken konstruktivt eller tuftet på virkelige hendelser. Samtidig er det verdt å merke seg at i dette tilfellet har tidligere løsninger både vært dyrere og mindre effektive enn den modellen vårt medlem Veireno vant sitt anbud på.

VT Gruppen, som Veireno er en del av, består av tre store selskaper hvor samtlige har tariffavtale og ordnede forhold. Ved innkjøringsfaser er det ikke uvanlig at det oppstår utfordringer knyttet til arbeidstid. Derfor ba NLF på vegne av Veirenos ledelse om dialog med NTF rundt dispensasjon for bruk av utvidet overtid i henhold til Arbeidsmiljøloven. Denne forespørselen ble sendt inn 28. oktober og er til dags dato ikke besvart av NTF.

Både Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven beskriver at arbeidslivspartene skal «gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskaping og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser»(§ 9-1). Målsetningen i denne paragrafen er bindende når det gjelder samarbeid i bedriften og skal også være veiledende for partene i den enkelte bedrift ved organiseringen av samarbeidet. I dette konkrete tilfellet er det også av samfunnets interesse at konflikten blir løst på enklest og raskest vis, siden en trenering vil få direkte konsekvenser for alle innbyggerne i Norges hovedstad.

Det kan dessverre virke som at NTF i dette tilfellet benytter saken som et middel til å fremme sin egen ideologiske motstand mot anbudsutsettelse og private tilbydere. Denne fremgangsmåten har etter vårt medlems syn bidratt til å stikke kjepper i hjulene for Veirenos drift og derfor også medført ytterligere belastning på Oslos innbyggere. NTF har etter vårt medlems syn motsatt seg dialog i en krevende omstillingsprosess og i svært liten grad bidratt til å bedre samarbeidsforholdene i bedriften. Slik sett har de etter vårt medlems syn sviktet sine egne medlemmer i bedriften ved å ikke utnevne et tilstrekkelig antall tillitsvalgte, noe som gjør at de ansatte har for få konkrete representanter å forholde seg til. De har derimot brukt store ressurser på å fronte saken i media og skjøvet enkelte av bedriftens NTF-medlemmer foran seg, tilsynelatende for å fremme egen agenda.

Veirenos avtale med Oslo kommune har en varighet på fem år med opsjon for fem nye år. Den vil spare hovedstadens innbyggere for mange titalls millioner kroner og har allerede begynt å gi positiv effekt særlig på selve gjenvinnings- og forbrenningsanleggene, som melder om bedre drift. Vi er overbevist om at de samme positive effektene vil vise seg på øvrige områder også, men da må bedriften og dens ansatte få ro og konstruktiv hjelp i en krevende innkjøringsfase, der også utenforliggende hendelser har spilt negativt inn.

Norges Lastebileier-Forbund tar sterk avstand fra ethvert forsøk på å bruke denne saken i et ideologisk spill for å fremme en særegen politisk agenda. NTF bør velge en mer konstruktiv tilnærming og forholde seg til tariffavtalen som de selv har vært med på å fremforhandle.

 

Geir A. Mo

 

LES ADAMSRØDS KRITIKK AV VEIRENO OG RENOVASJONSETATEN HER

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS