Autopass og nye takster på Moss-Horten-forbindelsen

Fra 1. januar 2017 kan du betale med Autopass-brikke på Norges mest trafikkerte ferjestrekning. Samtidig blir det nye takster for overfarten.

Publisert Sist oppdatert

Har du gyldig Autopass-brikke kan du fra nyttår kjøre inn på oppstillingsplassen foran ferjene uten å bruke tid i billettluken. Lengden på kjøretøyet ditt måles automatisk. Det avgjør hvilken pris du skal betale for ferjeturen.

- Innføring av Autopass vil gjøre betalingen enklere for de reisende. Samtidig vil det føre til et smidigere system på ferjeleiene i Moss og Horten, sier Arne Bjørklund i Statens vegvesen.

På sikt skal betaling med Autopass innføres på alle riksveiferjer i Norge, slik Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan. Ferjesambandet Moss – Horten er av de første som tar dette i bruk.

Gratis for passasjerer

Med Autopass-betaling må takstene beregnes på en ny måte.

- Fra årsskiftet reiser alle bilpassasjerer, fotgjengere og syklister gratis med ferja. Den automatiske billettinnkrevingen retter seg kun mot kjøretøyene, ikke mot førere og passasjerer, sier Bjørklund.

Bastø Fosen har investert over 700 millioner kroner i oppgradering og bygging av tre nye ferjer. Dette er for å innfri kravene om økt kapasitet, bedre standard og kraftig reduksjon av miljøutslipp.

- Med større ferjer og flere ferjeavganger øker kapasiteten med omtrent 30 prosent. Samtidig forsvinner altså inntektene fra passasjerer. For å kompensere for dette øker ferjetaksten for de fleste kjøretøygruppene, forklarer Bjørklund.

Nye takster

Alle kjøretøy med gyldig Autopass-brikke får ti prosent rabatt på ferjebilletten. Med bombrikke blir taksten for personbil 160 kroner. MC og elbil betaler en fast takst på 67 kroner.

Passasjerer, fotgjengere og syklister reiser gratis. Det nye systemet medfører en prisøkning for de som kjører alene i personbil, mens det blir billigere for de som reiser flere sammen.

For større kjøretøy er lengdeklassene justert, så prisendringen vil variere avhengig av lengden på kjøretøyet. Det blir dessuten slutt på sommer- og vintertakst, slik at takstene er like hele året.

Fordel med Autopass-brikke

Du kan bruke Autopass-brikke fra hvilket som helst bompengeselskap i Norge, eller fra utenlandske tjenesteleverandører som inngår i Easygo-samarbeidet.

Ferjebilletten faktureres fra det bompengeselskapet du har Autopass-avtale med.

- Det er også mulig å inngå en tilleggsavtale med Bastø Fosen som gir totalt 30 prosent rabatt ved forskuddsbetaling. En slik avtale erstatter dagens ordning med verdikort og kontokort, opplyser adm. direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Det vil fortsatt være mulig å betale ferjebilletten med kort eller kontanter i en manuell billettluke, slik som tidligere.

- Vi er opptatt av at alle våre passasjerer skal ha en så smidig og rimelig reise som mulig. Derfor oppfordrer vi flest mulig til å benytte Autopass, sier Lund.

Fakta om den nye ferjekonsesjon som trer i kraft 1. januar 2017:

  • Bastø Fosen vant i 2014 anbudskonkurransen om ny tiårig kontrakt med Statens vegvesen som operatør for ferjesambandet «Rv. 19 Moss – Horten» fra 1. januar 2017.
  • Ved oppstart i 2017 skal det være fem ferjer i drift med minimum kapasitet på 1000 personbilenheter totalt (5 ferjer x 200 personbilenheter). I tillegg skal det være en reserveferje med tilsvarende kapasitet for å sikre stabil drift. Det er opsjon på ytterligere to tilsvarende ferjer avhengig av trafikkutviklingen på sambandet.
  • Åpningstiden for ferjeforbindelsen blir 19 timer, som i dag. Rutetidene er forskjøvet 15 min frem med likt starttidspunkt i Horten og Moss. Åpningstid kl. 04.45 – 23.45.
  • Det blir ca. 30 prosent økt kapasitet som følge av større ferjer og flere ferjeavganger, sammenlignet med 2016.
  • Kontraktsformen blir som i dag en nettokontrakt uten statlige tilskudd der det er ferjeoperatøren som har utgifts- og inntektsrisikoen. Finansieringen skjer via billettinntekter.
  • Fra 1. januar 2017 er det mulig å betale ferjebilletten med Autopass-brikke.
  • Det stilles krav til NOx-utslipp i henhold til internasjonale regler, TierIII. Dette medfører bl.a. en reduksjon i NOx-utslipp på 80 prosent sammenlignet med i dag.
STILLING LEDIG: