Veidirektør Terje Moe Gustavsen er fornøyd med regjeringens budsjett.
Veidirektør Terje Moe Gustavsen er fornøyd med regjeringens budsjett.

Vegbudsjettet for 2017

- 2017 gir oss et solid riksveibudsjett. Vi prioriterer vedlikehold av veinettet, og holder tempoet oppe på igangsatte prosjekter, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Publisert Sist oppdatert

Statsbudsjettet som regjeringen la fram torsdag 6. oktober gir Statens vegvesen 30,5 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder (3,7 %) over 2016-budsjettet.

- Vi har hatt store økninger i flere år. Vi har kommet på et bevilgningsnivå der vi forvalter store midler og løser store oppgaver, sier veidirektøren.

Investeringer og utbedringer på riksveiene øker fra 10,5 til 11,5 milliarder kroner.

Store prosjekter i startfasen

Det er lagt opp til anleggsstart for E39 Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane i 2017.

Under forutsetning om delvis bompengefinansiering legges det inn 100 millioner til videre prosjektering, grunnerverv og forberedende arbeider for prosjektene E39 Rogfastog E16 Bjørum – Skaret. Det gis bevilgning til skredsikring av riksvei 13 Vik–Vangsnes i 2017.

Planlegging og forberedelser for to OPS-prosjekter i Hedmark og Hordaland forsetter.

Trafikksikkerhet

551 millioner kroner skal brukes for å gjøre veiene mer trafikksikre.

Det er blant annet tiltak for å hindre møteulykker, dempe konsekvensene av utforkjøringer, samt tiltak å redusere fotgjenger- og sykkelulykker.

Drift

Driften av veinettet skal koste ca. det samme som i 2016 (3,2 mrd. kr) opplyser Statens vegvesen. Det er alle aktiviteter som trengs for at veinettet er oppe og fungerende i daglig bruk. Den nye driftsstandarden, som blant annet forutsetter kontinuerlig brøyting i snøvær og økte krav til friksjon, gjelder nå for 80 prosent av kontraktene.

Det foreslås 2,8 milliarder kroner til vedlikehold av riksveiene. Av dette er det avsatt 1,2 milliarder kromer til asfaltlegging neste år. Neste år legges 1400 km ny asfalt på riksveiene. Etter dette vil 80 prosent av riksveiene ha et godt veidekke, ifølge Vegvesenet.

Trafikant- og kjøretøy

Trafikant- og kjøretøyområdet får 2,15 milliarder kroner. Det prioriteres hyppig kontroll av vinterutrustningen og bremser på tunge kjøretøy.

- Vi skal være aktive mot kriminalitet på kjøretøyområdet, sier veidirektøren.

Regjeringen vil ha ryddige og lovlige forhold med innsats mot ulovlig kabotasje og sosial dumping på transportområdet. Sosial dumping er også et tema i anleggsvirksomheten, og det skal opprettes en nasjonal enhet som bistår prosjektene.