Fra tilbudsåpningen: Byggeleder Sigmund Lønset (t.v.) og prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.
Fra tilbudsåpningen: Byggeleder Sigmund Lønset (t.v.) og prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Sju tilbud på E136-prosjekt

Pristilbudene er fra ca. 160 til 205 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har mottatt sju tilbud for rassikring av Dølsteinfonna og Fantebrauta og bygging av ny kontrollstasjon i Romsdalen på E136 i Rauma kommune. Mesta AS har det laveste tilbudet.

- Jeg er meget godt fornøyd med å få sju tilbud. Det viser at det er god konkurranse, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen region Midt.

Brudeseth forteller at man nå skal evaluere tilbudene, det vil si kontrollregne og gjøre en kvalifikasjonsvurdering, før man fatter en endelig beslutning om tildeling av kontrakt.

Følgende tilbud er gitt:
Busengdal Transport AS       kr 162 679 331,59
K.A. Aurstad AS                     kr 194 913 347, 86
Veidekke Entreprenør AS      Kr 179 952 240,-
AF Gruppen Norge AS           Kr 178 361 549, 40
Opshaug Sandtak AS             Kr 173 197 885, 51
Hæhre Entreprenør AS          Kr 205 026 833,72
Mesta AS                                Kr 159 982 590, 55

Om entreprisen

Kontrakten består av to prosjekt:
- E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, rassikringsprosjekt
- Kontrollstasjon Romsdalen, kontroll av tunge kjøretøy..

E136 gjennom Romsdalen er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det har store økonomiske konsekvenser når veien er stengt. Prosjektet er derfor viktig for å sikre åpen vei til enhver tid.

Fantebrauta og Dølsteinfonna, som ligger ved Horgheim ca. 13 km fra Åndalsnes, er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veien, men like ofte utgjør luftrykket fra skredet, kombinert med dårlig sikt som følge av snøskyen, en fare for at trafikantene kan miste kontroll over kjøretøyet.

Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på veien, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av veien. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser.

Fantebrauta

Ved Fantebrauta skal det bygges en 240 meter lang løsmassetunnel i betong. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil veien med bratt støtside mot fjellet, for å opprettholde og muligens redusere, sannsynligheten for steinsprang mot veien.

Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

Dølsteinfonna

Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Vollen er ca. 4 meter høyere enn veien og 3-8 meter høyere enn terrenget på skredsiden, opplyser Statens vegvesen.

Ny voll skal bygges 6 meter høyere enn veibanen, og vil komme nærmere veien. Sammen med en høyere voll vil dette føre til at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra veibanen.

Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere veien enn i dag. I vollen inngår ca. 3200 kvadratmeter natursteinsmur mot veibanesiden.

Kontrollstasjon Romsdalen

Bygging av stasjonen er avhengig av finansiering over statsbudsjettet for 2017. Kontrollstasjonen skal ligge på Marstein, ca. 16 km fra Åndalsnes.

Her skal det bygges en moderne kontrollstasjon for store kjøretøy til erstatning for stasjonen ved Trollveggenutsikten på Horgheimseidet.

Stasjonen skal bestå av kontor/ekspedisjonsbygg og kontrollhall med grav og vekt. Ifølge Vegvesenet vil det bli tilrettelagt for bruk av ny teknologi, som opplegg for kjennemerkeskanner, vektfølere i vegbanen, to-veis videoovervåkning av veien før kontrollstasjonen og termisk fotografering av bremser.

Oppstart på entreprisen er antatt å bli i månedsskiftet oktober- november.