På nye svenske veier skal alle kjøre i midten

En ny veitype testes ut i Sverige for å gi gående og syklister tryggere forhold.

Publisert Sist oppdatert

Svenske veimyndigheter tester i sommer ut en ny type vei de kaller bygdeväg i områdene rundt Helsingborg. På strekninger der det tidligere har vært et kjørefelt i hver retning, males veien om til å bare ha ett kjørefelt, samt brede skuldre på hver side.

Tanken er at gående og syklister skal kunne bruke de brede skuldrene, mens bilene må holde seg i midte av veien.

Utfordringen er selvsagt når to biler møtes. Da skal bilistene midlertidig kunne bruke feltet på sidene for å unngå sammenstøt.

Bygdeveiene er et pilotprosjekt som skal vurderes i løpet av høsten, blant annet gjennom trafikkmålinger. Tanken er at den nye veitypen skal brukes på strekninger der det ikke er tilstrekkelige trafikk til å forsvare at det bygges separate sykkelveier.

Ifølge Trafikverket vil en separat sykkelvei koste rundt tre millioner kroner per kilometer, mens hele bygdeveiprosjektet koster rundt én million krone.

Det er Helsingborg kommune og Trafikverket som står bak prosjektet.

Trafikverket har også laget en informasjonsvideo for å vise hvordan man skal kjøre på bygdeveiene:

 

 

Powered by Labrador CMS