Transportbedrift fikk 300.000 i bot

Sjåførene jobbet for mye, hvilte ikke og fikk heller ikke overtidstillegg.

Publisert Sist oppdatert

En transportbedrift fra Troms ble i juni ilagt et forelegg på 300.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven, skriver folkebladet.no.

Forholdene bedriften er bøtelagt for stammer fra noen måneder på våren og sommeren 2014 da bedriften blant annet unnlot å føre lister over ansattes arbeidstid.

Arbeidsgiveren lot også flere sjåfører jobbe mer enn 13 timers arbeidsdag minst 36 ganger i løpet av en to måneders periode. Disse arbeidstakerne fikk heller ikke utbetalt lovpålagt 40 prosent overtidstillegg for disse timene.

Bedriften unnlot også å organisere sjåførenes arbeidstid slik at kjøre- og hviletidsbestemmelser bel overholdt. Sjåførene hadde unnlatt å ta lovlig pause i 45 minutter etter fire og en halv time tilsammen 13 ganger i en fire måneders periode

I samme periode ble det avdekket at arbeidstakerne daglig kjørte mer enn ni timer tilsammen ti ganger, og unnlot å avholde lovlig døgnhvile tilsammen 24 ganger.