Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Volvo avsetter 2,3 milliarder SEK

Volvo-konsernet har besluttet å avsette (spare) 2,3 milliarder svenske kroner i påvente av EUs utredning der Volvo og andre lastebilprodusenter etterforskes for brudd på konkurranseregelverket i EU frem til 18. januar 2011.

Publisert Sist oppdatert

I januar 2011 ble Volvo-konsernet og andre lastebilprodusenter gjenstand for en etterforskning av EU-kommisjonen for brudd på EUs konkurranseregler.

Det fjerde kvartalet 2014 gjorde Volvo en første avsetning på 3,8 milliarder svenske kroner, da det er sannsynlig at konsernets finansielle resultat og kassekreditt kan påvirkes negativt som følge av kommisjonens etterforksning.

Samtidig kommuniserte Volvo at selskapet vil avsette flere beløp i takt med at selskapene etterforskes. Totalt har Volvo-konsernet avsatt til sammen 6,1 milliarder svenske kroner. Dette gjenspeiler selskapets brste bedømming av en finansiell påvirkning. Volvo samarbeider fullt ut med myndighetene, opplyses det i en melding.

Avsetningen på 2,3 milliarder svenske kroner kommer naturlig nok til å påvirke resultatet for 2016 negativt.