Denne transporten ble anmeldt for umerket transport av farlig gods.
Denne transporten ble anmeldt for umerket transport av farlig gods.

67 av 190 fikk kjøreforbud

Halvparten av alle kontrollerte i en kontrollperiode på Husum kontrollstasjon i Hedmark hadde tekniske mangler. Over en tredel fikk kjøreforbud.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen Utekontroll Hedmark har i løpet av 3 dager i juni gjennomført teknisk kontroll av 190 tunge kjøretøy på Husum kontrollstasjon. Det resulterte blant annet i 13 anmeldelser, 67 kjøreforbud og 28 trafikkgebyrer.

De 67 kjøreforbudene kom som følge av blant annet dårlig lastsikring, dårlige bremser, manglende sikt og overlast. De mest alvorlige tilfellene førte til anmeldelse.

Kontrollen i tall:

  • Antall kontrollerte tunge kjøretøy:                            190 – 94 med mangler(49%)
  • Antall anmeldelser:                                                   13
  • Bruksforbud:                                                             67 (35%)
  • Bremsekontrollerte:                                                   37 – 15 med mangler (40%) 2 bruksforbud
  • Trafikkgebyrer:                                                          28