Daglig leder Trond Mathisen (t.v.) mottar prisen av direktør Trond Johannessen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Daglig leder Trond Mathisen (t.v.) mottar prisen av direktør Trond Johannessen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Havøysundvegen – årets nordnorske anleggsprosjekt

I hard konkurranse med fem maskinentreprenører gikk Odd Mathisen AS, Alta, til topps i konkurransen om «Årets anleggsprosjekt i Nord-Norge».

Publisert Sist oppdatert

Et av høydepunktene på Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) er kåringen av årets anleggsprosjekt i Nord-Norge, og det var en svært fornøyd daglig leder Trond Mathisen som kunne motta prisen fra navnebror Trond Johannessen, direktør i MEF, på middagen lørdag kveld.

Rassikringsanlegg

Prisen ble gitt for entreprenørens løsningen av rassikringsanlegg av Skjarvelandet på Havøysundvegen (fylkesvei 889 i Finnmark) med Statens Vegvesen som oppdragsgiver.

I den enstemmige juryens begrunnelse heter det blant annet:

- Prosjektet hadde en arkitektonisk løsning som gjorde at prosjektet gled naturlig inn i omgivelsen hvor prosjektet ble utført. I mange tilfeller vil et slikt prosjekt bli oppfattet som et stort sår og inngrep i terrenget, men altså ikke denne gangen.

Den løsningen som var valgt stilte store krav til entreprenørens løsningsorientering. Det var et krav at stedlige masser skulle benyttes. Der hvor det ble behov for tilføring av masser som ikke var i veilinjen, måtte det nye massetaket være i samme område hvor prosjektet ble utført. Det nye massetaket måtte avsluttes på en slik måte at det falt naturlig inn i den helhetlig profilen. Det skulle ikke være mulig i etterkant å se at det hadde vært tatt ut masser i området.

Rasfarlig område

Et av kravene til prosjektet var at det skulle bidra til økt fremkommelighet om vinteren, ved at en skulle redusere behovet for å holde veien stengt på grunn av rasfare.

Prosjektet går i gjennom et område av Norge hvor været kan være ekstremt dårlig både langs kysten og over fjellet, og området er meget rasfarlig ved spesielle værforhold. Det medførte at det var veldig strenge krav til HMS og Sikker Jobbanalyse. Deler av året var det også totalt forbud mot å arbeide på prosjektet.

Dette prosjektet fikk også en hederspris i 2014. Det var Vegdirektørens hederspris – Vakre veger.

Finalister

De øvrige nominerte til beste anleggsprosjekt i Nord-Norge var:

-    Øijord & Aanes Entreprenørforretning a.s.: Ny rundkjøring for Statens Vegvesen/Rana kommune i Vika i Rana

-    Terje Halsan AS: Molo i Granøy havn for Meløy kommune/Kystverket

-    TP Maskin AS: Bjørnfjell krysningsspor for Jernbaneverket

-    Målselv Maskin & Transport: Infrastruktur Rusta leir for Forsvarsbygg

-    Brødrene Killi AS: Molo Kasfjord for Nordlaks Oppdrett AS

Prosjektleder Jens Solvang (t.v.) gleder seg over prisen han mottar fra styreleder Bjørn Johansen i NESO.
Prosjektleder Jens Solvang (t.v.) gleder seg over prisen han mottar fra styreleder Bjørn Johansen i NESO.

Byggepris

Nok en pris ble delt ut under NNBA-middagen i Tromsø. Den var prisen for årets byggeprosjekt, og vinner var entreprenørkonsernet Consto AS. Prisen fikk selskapet for bygging av Pingtvinhotellet, UNN Tromsø.

De øvrige finalistene var prosjektene Sametinget ved Harald Nilsen Entreprenørforretning AS, Alta, og Rabothytta ved MBA Entreprenør ASW, Mo i Rana.