Det var ulovlig å kjøre dette verket i så hel tilstand på strekningen det var gitt dispensasjon for.
Det var ulovlig å kjøre dette verket i så hel tilstand på strekningen det var gitt dispensasjon for.

20.000 i gebyr for knuseverk

Denne spesialtransporten overskred disposisjonen på vekt ved å frakte knuseverket (på bildet) uten å demontere det tilstrekkelig.

Publisert Sist oppdatert

Det var en mobil enhet fra Tungbilgruppen i Statens vegvesen som kom over spesialtransporten mandag 6. juni i Telemark. Det norskregistrerte vogntoget med norsk sjåfør ble geleidet ned til Notodden trafikkstasjon for nærmere kontroll. Da viste det seg at totalvekten kom opp i 87,5 tonn - 7,5 tonn over tillatt totalvekt.

Dermed ble det gitt et overlastgebyr på ca. 20.000 kroner og ilagt bruksforbud.

- Alt vi gjør handler om å ivareta trafikksikkerheten og hindre at veiene blir ødelagt. På strekningen vogntoget kjørte er det en begrensning på 80 tonn, sier overingeniør Thore Paulsen i Statens vegvesen.

Knuseverket ble losset og står på trafikkstasjonen i påvente av demontering for å kunne transporteres lovlig til bestemmelsesstedet.