Varoddbrua i Kristiansan.
Varoddbrua i Kristiansan.

Vegvesenet omsatte for nesten 54 milliarder

Vegvesenets årsrapport for 2015 er nå klar. Den viser blant annet at Statens vegvesens omsetning i fjor var på 53,75 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten viser er at det ble åpnet ca. 45 kilometer ny riksvei i fjor.

Det ble også gjennomført en rekke investeringstiltak som skredsikring, utbedring av veibredde, bygging av kollektivfelt og tilrettelegging for gående og syklende.

Reduserte forfallet

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt vekt på å øke satsingen på vedlikehold og fornying for å øke påliteligheten og driftssikkerheten på veinettet, og for at forfallet skal stanses tidlig i tiårsperioden. Forfallet ble i 2015 redusert for første gang på flere tiår, kan man lese i rapporten.

Statens vegvesen har gjennomført en rekke trafikksikkerhetstiltak i 2015: midtrekkverk på to- og trefeltsveier, nye firefeltsveier og kontroller langs veien. Det har vært høy aktivitet på etablering av forsterket midtoppmerking og dette er gjort i forbindelse med dekkelegging.

Redusert fremdrift

Rapporten viser også at Vegvesenet i fjor hadde et «mindreforbruk» på cirka 690 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad redusert fremdrift for skredsikringsprosjekter og manglende planavklaringer for flere prioriterte tiltak i forbindelse med kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Hele rapporten finner du på vegvesen.no.