Mesta med ny kontrakt

Verdien er 188 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen signert mandag 11. april driftskontrakt med Mesta for kontraktsområdet Arendal vest.

Kontrakten omfatter drift og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveier i kommunene Lillesand, Grimstad, Arendal og Froland i Aust-Agder.

Kontrakten ble signert av regionvegsjef Kjell Inge Davik og regiondirektør Stig Ingar Evje i Mesta. Verdien på kontrakten er på 188.305.302 kroner. Avtelen varer frem til utgangen av august 2021.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver på totalt 514 kilometer vei.

- Jeg er veldig glad for å signere en kontrakt med et selskap som har stort fokus på HMS og kompetanse, sa regionvegsjef Kjell Inge Davik da kontrakten ble signert.

Mesta har hatt denne kontrakten siden 2003.

Kontrakten i tall:

 35,106 km riksvei

 23,829 km riks gang- og sykkelvei

 396,911 km fylkesvei (inkl. 1,601 km fylkesvei i Vest-Agder)

 58,456 km fylkes gang- og sykkelvei