Prosjektleder for Rogfast i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal.
Prosjektleder for Rogfast i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal.

Prosjekt til over 14 milliarder snart i gang

Går alt etter planen starter arbeidene med Rogfast vinteren 2017. Det vil si at de første anbudsrundene starter i år.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 15. mars startet den eksterne kvalitetssikringen av Rogfast. Dette er siste etappe før Stortinget kan behandle prosjektet.

Se planlagte tilbudsutsendelser og -frister på fremtidige veiprosjekter i Norge her.

Tirsdag var prosjektleder Tor Geir Espedal i Samferdselsdepartementet på oppstartmøte for den eksterne kvalitetssikringen (KS2) av Rogfast, som blir verdas lengste og djupaste veitunnel.

- Dette er en viktig dag! Når kvalitetssikringen er ferdig står bare godkjenning i Stortinget igjen før byggingen av Rogfast kan starte, sier Espedal.

Dersom Rogfast blir behandlet i Stortinget til høsten, blir arbeidet startet vinteren 2017. Arbeidet begynner i Mekjarvik, der entreprenøren skal bygge en tilførings-tunnel inn til selve hovedtunnelen.

Hva er KS2?

Ekstern kvalitetssikring (KS2) er en kvalitetssikring av blant annet kostnader. Ordningen ble innført av Finansdepartementet i 2000, og gjelder for statlige investeringer med kostnadsoverslag på over 750 millioner kroner.

Det er Atkins og Oslo Economics, som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, gjennomfører kvalitetssikringen av Rogfast.

Målene med Rogfast

Rogfast skal være en del av Ferjefri E39 langs Vestlandskysten. Ferjefri E39 skal gi en mer effektig nord-sør-trafikk mellom byene på Vestlandet. Rogfast er også et virkemiddel for å utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Vestlandet. Med Rogfast blir reisetiden mellom Stavanger og Haugesund/Bergen rundt 40 minutt kortare.

Rogfast-fakta

● Verdens lengste veitunnel, ca. 26,7 km, mellom Harestad i Randaberg kommune og Laupland i Bokn kommune.

● I tillegg til hovedtunnelen kommer en fire kilometer lang tunnelarm til øya Kvitsøy.

● Største dyp er 390 meter under havet. Dette er dypeste veitunnel i verden.

● To-løps tunnel med fire kjørefelt.

● Maks. stigning i tunnelen er fem prosent

● Pris: 14,5 milliarder 2015-kroner

Powered by Labrador CMS