Veien mellom Ugla og skarstein er svingete, smal og rett og slett trafikkfarlig. Her er bilde fra anbudsbefaringen.
Veien mellom Ugla og skarstein er svingete, smal og rett og slett trafikkfarlig. Her er bilde fra anbudsbefaringen.

Signerte kontrakt på over 200 mill. kroner

Entreprenørfirmaet Kruse Smith har signert kontrakt på siste parsell på fylkesvei 60 mellom Innvik og Olden i Sogn og Fjordane.

Publisert Sist oppdatert

Kruse Smith Entreprenør AS var lavest på pris da tilbudene ble åpnet.

Statens vegvesen og entreprenørfirmaet, som har hovedkontor i Kristiansand, har samhandlingsmøte i Loen før påske. Dette markerer oppstart på et prosjekt som skal gå frem til sommeren 2018.

Innen den tid skal en strekning på ca. fem kilometer på fylkesvei 60 mellom Ugla og Skarstein i Stryn kommune være utbedret.

I vest skal det bygges en tunnel på1170 meter forbi Vangberghammeren. Videre mot Olden går veien langs eksisterende trasé, med enkelte justeringer av veilinjen.

Arbeidet starter med påhogg og tunneldriving ved Ugla, i retning Innvik. Her blir forskjæringen i fjellet tatt inn som en del av forrige strekning, prosjektet fylkesvei 60 Agjeldtunnelen, men massene ligger igjen. Samtidig skal entreprenøren også starte arbeidet på forskjæringen i øst, i retning Olden.