Kompetansesenter i Innlandet

Det såkalte TAKO-senteret på Rudshøgda mellom Hamar og Lillehammer ble offisielt åpnet 13. januar. Det er det eneste av sitt slag i landet og samler viktig viktige funksjoner i Innlandet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

TAKO er en forkortelse for Transport, anlegg, kompetanse og opplæring. Det samler seks virksomheter som ser fordelen av å være under ett tak og samarbeide. De seks er Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Hedmark og Oppland, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Hedmark og Oppland, lokalkontoret for Transportkompetanse Haugesund AS, Opplæringskontoret for Transport og logistikkfag Hedmark (OTL), Opplæringskontoret for service og samferdsel og Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene (OKAB).

Det er en stund siden de første flyttet inn i bygget som mange vil kjenne som det gamle Prøysenhuset. Det ble ledig etter at det nye Prøysenhuset noen hundre meter unna og nærmere Alf Prøysens barndomshjem ble åpnet. Men nå er alle på plass, og den formelle åpningen av TAKO-senteret ble foretatt av Ringsakers ordfører Anita Ihle Steen i nærvær av rundt 100 inviterte.

Å bli bedre sammen

Ordføreren roste de seks virksomhetene som har gått sammen om TAKO-senteret. – Dette er en praktisk tilnærmelse til det å bli bedre sammen, sa hun. Samtidig kom hun inn på at Rudshøgda er midtpunktet i innlandsfylkene Hedmark og Oppland. Innenfor en kjøreavstand på en time dekker man 220.000 innbyggere. Det er det mange andre som har oppdaget også. Næringsparken på Rudshøgda rommer i dag nesten 100 bedrifter som har en årlig omsetning på mellom fem og seks milliarder kroner og som gir arbeid for rundt 1600 mennesker. Forutseende politikere og en pådriver av en rådmann sørget for å ha næringsarealer klare da E6 ble åpnet gjennom denne delen av Ringsaker i 1985.

Geir A. Moe, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund.
Geir A. Moe, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Det ordføreren ikke sa, men som er en realitet, er at Ringsaker i tillegg til gunstig geografisk plassering i mange år har fungert som en nøytral bufferkommune i triangelet mellom mjøsbyene Hamar, Lillehammer og Gjøvik som ofte har viklet seg inn i unødvendig krevende lokaliserings-diskusjoner. Andre talere var inne på at man ikke alltid har vært særlig gode til å samarbeide over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland, men at TAKO-senteret er et godt eksempel på det stikk motsatte.

Trond Johansen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.
Trond Johansen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Modell for flere

TAKO-senteret er de første av sitt slag i landet, men kan komme til å stå som modell for tilsvarende samarbeidsløsninger i andre deler av landet. Betydningen av dette ble understreket av at både MEF-direktør Trond Johannesen og NLF-direktør Geir A. Moe som hadde satt av kvelden for å delta på åpningen. Begge var inne på at de to organisasjonene har store fordeler av å samarbeide. Blant annet har de mange felles medlemmer og kan i mange sammenhenger dra fordeler av å ha en felles front i dialogen med myndigheter og andre. Når man i tillegg kan knytte til seg aktuelle opplærings- og kompetanse-institusjoner som i dette tilfellet, så styrker det samarbeidet ytterligere.

Ytterligere en fordel med et slikt samarbeid som man ser i TAKO-senteret er at man kan disponere lokaler som hver enkelt ikke har økonomisk ryggrad til. Blant annet har senteret undervisningsrom, romslige møtelokaler og ikke minst et stort auditorium, det tidligere Teskjekjerring-teateret, som kan romme flere enn de rundt 100 som var til stede under åpningen.

Powered by Labrador CMS