Direktør Infrastrukturprosjekter i Jernbaneverket, Jon Brede Dukan og adm.direktør i Sweco, Grete Aspelund, er begge godt fornøyd med kontrakten og ser fram til et godt samarbei.
Direktør Infrastrukturprosjekter i Jernbaneverket, Jon Brede Dukan og adm.direktør i Sweco, Grete Aspelund, er begge godt fornøyd med kontrakten og ser fram til et godt samarbei.

Første kontrakt på prosjekt til tre milliarder

Stor oppgradering av jernbanen i Trøndelag skal være sluttført innen 2023.

Publisert Sist oppdatert

Sweco engasjeres som rådgiver for detaljplanlegging i prosjektet, når Jernbaneverket nå skal elektrifisere jernbanestrekningene Trondheim-Steinkjer og Hell-Storlien. Kontrakten er på 26,9 millioner kroner.

Arbeidet med elektrifiseringen er nå inne i en planleggings- og kontraheringsfase. Første kontrakt ble signert av partene tirsdag 12. januar, etter en utvelgelsesprosess blant flere tilbydere.

Kontrakten omfatter detaljplanlegging av sentrale elementer som kjøreledning og autotransformatorer (KL/AT).

Elektrifiseringen innebærer blant annet oppsetting av  kontaktledningsanlegg over en strekning på ca. 200 km og bygging av omformerstasjoner på Hell og Steinkjer. Prosjektet vil koste ca. tre milliarder kroner og skal være sluttført senest i 2023.

- Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er et stort og viktig løft for Trøndelag og bidrar sterkt til å videreutvikle infrastrukturen på samferdselssiden i regionen. Vi er nå glade for å ha fått med oss en erfaren leverandør som Sweco i dette arbeidet, sier prosjektsjef Brede Nermoen i Jernbaneverket i Trondheim.

Teknisk detaljplan

Oppdraget består i å utarbeide tilstrekkelig teknisk underlag for en totalentreprise og kostnadsoverslag, med tilstrekkelig nøyaktighet for en statlig kvalitetssikring (KS2-revisjon).

I dette inngår videreutvikling av prosjektets miljømål og implementering av disse i planene. Videre skal det utarbeides konkurransegrunnlag for en totalentreprise for bygging av kjøreledning og autotransformatorer.

I tildelingen av rådgivningskontrakt ligger en opsjon på videre bistand til utarbeidelse av arbeidstegninger og rådgivning i gjennomføringsfasen.  

- Dette er et milepælsprosjekt, der en eksisterende jernbanestrekning elektrifiseres for første gang siden 1960-tallet. 20 av våre 495 jernbaneingeniører er dedikert til dette prosjektet, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet, sier direktør for divisjon infrastruktur i Sweco, Snorre Lægran.

Entreprenør totalentreprise

Kontrahering av entreprenør i totalentreprise med samspill for bygging av kjøreledning og autotransformatorer, blir neste store milepæl i prosjektet.

Dette vil skje etter en anbudskonkurranse i løpet av våren. Som ledd i anskaffelsen blir det avholdt en dialogkonferanse for interesserte entreprenører på Radisson Blu Hotell på Værnes 4. februar. Mer informasjon om dette ligger ute anskaffelsesportalen Doffin.