- Et godt budsjett for transportnæringen

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge påpekt behovet for en kraftsatsing når det gjelder vedlikeholdsetterslepet. Neste år reduseres dette etterslepet med 2,1 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

– Til tross for stort bompengebruk og manglende løsning på bombrikkebetaling må vi si oss godt fornøyde med samferdselsbudsjettet for 2016, sier adm. direktør i NLF, Geir A. Mo i en pressemelding.

Høyere tempo

- Vi tror ikke at etterslepet, særlig på fylkesveier, noen gang kan tas igjen innenfor ordinære budsjetter, sier Mo.

NLF etterlyser flere hundre kilometer med midtstripe:

- Vi ønsker et høyere tempo i arbeidet med breddeutvidelser av riksveiene. Det mangler gul midtstripe på 1650 kilometer vei. Ved utgangen av 2016 vil det fremdeles mangle 1625 kilometer med midtstripe.

Mo mener tiden nå kan være inne for å løfte vedlikeholdsetterslepet ut av ordinære budsjetter og inn i et eget vedlikeholdsselskap med utvidede fullmakter.

Veiselskap

- Veksten i veibudsjettet er på over 18 prosent. Regjeringen følger også opp etableringen av et nytt veiselskap ved å legge inn tre konkrete veistrekninger. Disse er E6, E18 og E39. NLF tror det er en fornuftig tilnærming å starte med tre så sentrale veiområder, sier Mo.

Regjeringen etterkommer stortingets vedtak om utbygging av døgnhvileplasser og vil ved utgangen av neste år ha cirka 40 slike hvilesteder utbygd. NLF ønsker et enda høyere tempo i utbyggingen, fordi behovet er stort.

Skuffet over brikkeordning

- Regjeringen er dessverre veldig uklar når det gjelder innkreving av bompenger med bruk av obligatorisk bombrikke. Det skal fortsatt utredes ulike løsninger, noe NLF er skuffet over. Næringen har i årevis ventet på en løsning som sørger for at alle betaler, sier Mo.

- Nå har vi fått brikka, men det er fremdeles alt for mange som ikke gjør opp for seg. Dette ødelegger konkurransen på enkeltstrekninger og skader norsk transportnæring.

Krisitsk til bompengebruk

Mo og NLF mener for stor andel av veibyggingsprosjekter finansieres med bompenger:

- Bompengebruken er fremdeles for høy, men den er som kjent et resultat av flertallet i Stortingets vedtak, sier Mo.

NLF er prinsipielt imot bompenger, men kan akseptere noe bruk av bompenger dersom disse ikke overskrider halvparten av kostandene ved utbygningene. Denne grensen er overskredet på alt for mange prosjekter, opplyser NLF i pressemeldingen.

- Autodieselavgiften prisjusteres også i budsjettforslaget, noe vi må akseptere, sier lederen.

Grensekontrollen

Regjeringen går inn for døgnåpen grensekontroll på Svinesund og Ørje, samt kamerakontroll på andre grenseoverganger.  NLF mener dette vil være svært positivt dersom det også omfatter grensekontroll av tunge kjøretøyer.

Positiv til «NLF-budsjett»

NLF vil nå bruke tiden på å gjennomgå budsjettforslaget både når det gjelder samferdsel, skatt og justis. Deretter starter arbeidet med høringsuttalelser, som forbundet senere vil presentere for politikerne på Stortinget.

- Ketil Solvik-Olsen er en statsråd som gang på gang viser at han har en helhetlig tilnærming til de utfordringer sektoren har. Han tar også sine egne ambisjoner på alvor. Transportnæringen kan være godt fornøyd med budsjettet, selv om det også denne gangen er flere saker vi ønsker at statsråden skal sette på dagsorden, sier Mo.

Powered by Labrador CMS