Jarkko Aine, adm. direktør for Volvo Trucks Litauen og Vladas Stončius, direktør for Vlantana Norge AS. Alle
Jarkko Aine, adm. direktør for Volvo Trucks Litauen og Vladas Stončius, direktør for Vlantana Norge AS. Alle

Volvo Trucks kurser 150 Vlantana Norge-sjåfører

Vlantana Norge AS har som mål å redusere karbondioksidutslippet med mer enn 1000 tonn.

Publisert Sist oppdatert

Volvo Trucks og Vlantana Norge AS, med base på Gardemoen, har lansert et langsiktig FMS-prosjekt (styringstjeneste for drivstoff) med det formål å redusere utslippene av CO2. Samarbeidsprosjektet er et steg for Vlantana Norge AS mot bærekraftig transportvirksomhet. Selskapet skal redusere miljøbelastningen med over 1000 tonn CO2 gjennom effektive kjøreferdigheter, opplyses det i en pressemelding.

FMS-prosjektet tar sikte på å identifisere og implementere handlingsplaner for forbedring av effektiviteten av all sin kundetransportdrift. Et av de sentrale elementene innen prosjektet har fokus på effektive og sikre kjøreteknikker.

- Vårt hjerte er farget grønt, og vi har tro på at dette er et konkurransemessig fortrinn både for våre kunder og for oss. Gjennom dette prosjektet skal vi videre følge utviklingen til våre ansatte som et nøkkelelement for å sikre trygg, økonomisk og miljøvennlig drift, sier Vladas Stončius, direktør for Vlantana Norge AS.

- For å kunne lykkes i å kutte ned på de samlede CO2-utslippene fra flåten vår, er den rollen lastebilførerne spiller helt avgjørende. Vi ser frem til å forbedre effektiviteten med hensyn til drivstoff ved å administrere kjøreatferd og øke førernes motivasjon, og på den måten redusere miljøpåvirkningen og samtidig øke sikkerheten. Vi har derfor besluttet å delta i FMS-programmet der den moderne og profesjonelle tilnærmingen vil bety at vi kan nå vårt mål om å redusere CO2-uslippene med én million kilo i løpet av en periode på ett og et halvt år.

Personlig sjåførveiledning

Som en del av prosjektet skal Volvo Trucks instruktører være om bord sammen med Vlantana Norges førere i Volvo FH 6x2 540 HP-lastebilene i et skikkelig norsk miljø på kontraktruter og -last.

Treningen består av ni timer med en kombinasjon av kjøring og teori for førerne på individuell basis. Instruktøren analyserer hver bilførers kjøreteknikk og gir praktiske råd om hvordan drivstofforbruket kan reduseres.

Rådene kan medføre planlegging og forventning, hvordan stressadferd kan håndteres, redusere antall bremsinger eller bråbremsinger, hvordan de benytter seg av girskifte på best mulig måte, og andre tips som minsker drivstofforbruket, unngår ulykker og minimerer slitasje av bilflåten.

150 sjåfører deltar

Den første fasen av prosjektet startet i juli på veien mellom Oslo og Haugesund og skal deretter bestå av tre sett med tre ukers sammenhengende trening i førerhuset. De neste ni ukene med trening på vinterføre med Volvos instruktører, begynner i januar 2016 for å sikre miljøvennlig lastebildrift hele året rundt for Vlantana Norge AS.

Rundt 150 lastebilførere skal delta i dette prosjektet i Norge. Vlantana Norge AS har som målsetting å redusere CO2-utslippene fra sin flåte på nesten 100 lastebiler med én million kilo over en periode på 18 måneder. De erfaringene som førerne får med seg inne i førerhuset, i tillegg til teoretisk kunnskap, spiller en viktig rolle, samt ytterligere ferdighetsforbedringer basert på kontinuerlige kjøreevalueringer.

Med den 18 uker lange opplæringen i Norge, vil Volvo Trucks instruktører gi spesiell oppmerksomhet til de mest erfarne av førerne hos Vlantana Norge AS. De er spesialopplært som instruktører for Vlantana Norge AS og gir intern opplæring med hensikten å sikre prosjektets langsiktige bærekraft. 

Hver sjåfør analyseres

Før FMS-prosjektet ble startet jobbet teamet til Volvo Trucks i sterkt samarbeid med ledelsen i Vlantana Norge AS for å gi innsikt i metodene for hvordan redusere de totale CO2-utslippene.

Mens Volvo Trucks lenge har hjulpet sine kunder med å sette riktige spesifikasjoner og sikret vedlikehold av lastebilene, går FMS-prosjektet et stykke lenger, ifølge Vlanta Norge, ved å «ta sikte på førernes adferd i stor skala i et virkelig driftsmiljø».

Resultatene til hver bilfører blir analysert og datene oppsummert i månedlige rapporter for å sikre nødvendig oppfølging. 

Volvo Trucks Litauen

Førerne blir evaluert ved bruk av Volvo Trucks flåtestyringssystem, Dynafleet, og de viktigste parameterne inkluderer frihjulskjøring, bremseforhold, kjøring innen økonomigrenser, bruk av automatisk fartsholder og tomgangstid. De bilførerne som viser best personlig forbedring blir tildelt visse fordeler, deriblant sertifikatet Vlantana Green Driver.

- En reduksjon av drivstofforbruket for hver eneste liter er avgjørende for å kutte CO2-utslippene. Volvo Trucks sitter med en lederstilling blant lastebilprodusenter når det gjelder drivstofføkonomi. Volvo kan yte betydelig mer enn det å levere en lastebil til kundene, og FMS er vårt unike tilbud til dem om å levere effektivitet på en måte som skaper fordeler gjennom den totale driftslevetiden av et kjøretøy.  Det gleder oss å støtte Vlantana Norges smarte miljøtilnærming med vårt bidrag til drivstoffsparing, sier Jarkko Aine, adm. direktør for Volvo Trucks Litauen.

Om Vlantana Norge AS

Vlantana Norge AS er en del av Vlantana-gruppen. Hovedvirksomheten er internasjonal veitransport av gods. Selskapets flåte består av opptil 100 Volvo FH 6x2 540 HP Euro 6-lastebiler.