Kontraktssummen er bokstavelig talt ikke verdt papiret den er skrevet på - dersom vi ser bort fra materialene Mesta skal få for jobben. Signeringen ble gjort torsdag 13. august.Fra venstre: Byggeleder Odd Helge Innerdal, Tove Taranger Knutson fra Mesta og prosjektleder Per Bjørn Gjelsten. Bak: HMS-rådgiver Edgar Solbak.
Kontraktssummen er bokstavelig talt ikke verdt papiret den er skrevet på - dersom vi ser bort fra materialene Mesta skal få for jobben. Signeringen ble gjort torsdag 13. august.Fra venstre: Byggeleder Odd Helge Innerdal, Tove Taranger Knutson fra Mesta og prosjektleder Per Bjørn Gjelsten. Bak: HMS-rådgiver Edgar Solbak.

Undertegnet 10-øres-kontrakt

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Mesta for rivning av fanggjerdene på riksvei 70 Oppdølsstranda.

Publisert Sist oppdatert

Kontraktsummen er på 0,10 kr (ti øre).

Årsaken til den lave summen er at verdien av materialene som skal tas ned blir entreprenørens eiendom og skal gjenbrukes umiddelbart andre steder.

- Mesta har flere lag som er i gang med oppsetting av slike gjerder, spesielt på Vestlandet, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Mesta starter opp arbeidet i uke 35, og frist for ferdigstillelse er 15.oktober i 2015.

Arbeidet går ut på å rive og fjerne 890 meter eksisterende fanggjerder, inkludert stolper, fundament, wirebarduner og bardunfester. Rivningsarbeidene skal foregå langs den rasutsatte og nedlagte riksvei 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune. Strekningen er på ca.6,5 km og veien er i dag avstengt med bommer.