En ny og bedre betalingsløsning for bompenger blir skjøvet ut i tid som følge av at Statens vegvesen nå sparker i IBM som leverandør.
En ny og bedre betalingsløsning for bompenger blir skjøvet ut i tid som følge av at Statens vegvesen nå sparker i IBM som leverandør.

Sparker bompenge-leverandør

IBM skulle levere ny betalingsløsning for bompenger i Norge, men nå har Statens vegvesen hevet kontrakten og krever erstatning.

Publisert Sist oppdatert

I 2013 fikk IBM kontrakten om å utvikle AutoPASS Grindgut. Systemet skulle, etter planen, stå ferdig i løpet av 2015 og skulle erstatte den eksisterende betalingsløsningen CS Norge. Målet var å forbedre funksjonaliteten og gi mer effektive løsninger for både bompengeselskapene og bilistene.

- Vi hever kontrakten fordi leverandøren ikke har klart å levere i henhold til kontrakt både når det gjelder kvalitet, omfang av leveransen, tid eller kostnader. Vi har hatt en omfattende dialog med selskapet for å finne løsninger, men vi ser nå ingen annen mulighet enn å heve kontrakten, sier Jane Bordal i Statens vegvesen.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på 500 millioner kroner. IBMs utviklingskostnader var planlagt å være om lag 100 millioner kroner.

- Vi vil kreve at IBM erstatter utgiftene som Statens vegvesen og bompengeselskapene har hatt, sier Bordal.

Direktør Veg- og transportavdelingen Jane Bordal sier at man nå begynner arbeidet med ny betalingsløsning på nytt.
Direktør Veg- og transportavdelingen Jane Bordal sier at man nå begynner arbeidet med ny betalingsløsning på nytt.

Statens vegvesen har fortsatt som mål å utvikle en bompengeløsning som er tilpasset trafikantenes og samfunnets fremtidige behov og forventninger.

- Inntil et nytt betalingssystem er på plass, viderefører vi dagens løsning for bompenger. Vi starter nå arbeidet med en ny betalingsløsning, sier Jane Bordal.