Norges kanskje største vakuumgraver bygd på Mercedes-Benz Arocs 3263. Oppsugd masse kan enkelt tippes på deponi eller opp i container.
Norges kanskje største vakuumgraver bygd på Mercedes-Benz Arocs 3263. Oppsugd masse kan enkelt tippes på deponi eller opp i container.

Dette er en gravemaskin

Tittelen er humoristisk ment, men de underliggende realitetene er der. Vakuumgraveren til Arnkværn Vakuumgraving AS tar gjerne gravejobbene der en vanlig gravemaskin ikke kommer til, eller hvor det er stor fare for at den kan påføre ledningsnett eller andre installasjoner skade.

Publisert Sist oppdatert

Arnkværn Vakuumgraving er en del av Arnkværn Miljø og Renovasjon AS som i snart 50 år har holdt på med miljø- og renovasjonsarbeid av det mer spesielle slaget.

Det dreier seg f.eks. om høytrykksspyling, slam- og septiktømming, tankrengjøring, håndtering av olje- og bensinutskillere, fettutskillere, innhenting av spillolje og annet farlig avfall, samt TV- og rørinspeksjon.

- Det er utrolig mye man kan gjøre med en ordinær slamsuger, og ikke å forglemme med en supersuger vi også har. Denne vakuumgraveren har 37 ganger sugeeffekten (45.000 m3 luft i timen) til en normal slamsuger, og den suger jord og stein med diameter på inntil 20 cm i diameter, sier Ole Kristian Qvale, daglig leder i Arnkværn Miljø og Renovasjon.

- Det gjør at dette utstyret i større grad retter seg mot bygg- og anleggssektoren, samt industrien.

Selskapet har hovedkontor i Furnes lengst sør i Ringsaker, og avdelinger i Trysil, Elverum og Lillehammer. Selskapet har i underkant av 30 ansatte, 19 lastebiler og er blant de større private i bransjen.

 

Vanskelige jobber

- Vakuumgraveren er ingen konkurrent til en ordinær gravemaskin, men den er ofte et viktig supplement som kan ta jobber som er vanskelige for en ordinær graver, fortsetter Qvale.

Den er velegnet ved rehabilitering av bygninger hvor det skal fjernes rivningsmasse og annen masse som det er vanskelig å komme til. Innenfor anleggssektoren kan den sørge for skånsom avdekking av kabler, ledninger og rør, og den er godt egnet til å fjerne balastpukk mellom jernbanesviller.

Innenfor industrien kan den suge støv fra kanaler til ventilasjonsanlegg, rense filtre, suge aske fra forbrenningsovner, fjerne dekke over tanker i bakken, samt tømme bunkere og siloer. Innenfor kommunesektoren kan det være snakk om oppsuging av slam fra renseanlegg, frisuging og graving ved rørbrudd, og utstyret kan også skifte ut sand på lekeplasser kjapt og effektivt.

Andre arbeidsområder er innenfor veibygging, landskapsarbeid og havaritjenester.

Graving i kinokjeller

Et godt eksempel på en jobb nylig var utgraving av masse i forbindelse med renovering av Lillehammer Kino. Her ble det trukket sugeslanger langt bortover bakken, ned ei trapp og deretter langt inn i en kjeller hvor det skulle fjernes masse. Jobben ble kjapt og greit utført. Alternativet kunne ha vært å grave ut for hånd og transportert massen ut med bøtter.

Graving ved hjelp av slangeutlegg kan skje inntil 200 meter fra bilen, mens blåsing av pukk kan foregå i en avstand på opptil 100 meter.

Det spesielle med vakuumgraveren er at den suger ved hjelp av tre kraftige vifter. Ofte er det nødvendig å spyle med vann i tillegg til å suge. Det har bilen med seg i påbygget. Vannet blir resirkulert og brukt om igjen gang på gang til det blir for skittent. Utrolig nok er tilkoblingsmuligheter for vann ofte mangelvare i Norge, men med resirkulering kan man jobbe lenge før vannet må skiftes ut. Bilen har også med seg trykkluftutstyr for å lage mindre hull i bakken eller blåse rent fra kabler, rør og ledninger.

Oppsugd masse samles i en massecontainer på 9,5 m3 og kan enkelt tippes opp i en container for bortkjøring med krøkløftbil.

Kraftig bil

Påbygget er levert fra den tyske spesialpåbyggeren RSP (Reschwitzer Saugbagger Produktions GmbH) som har spesialisert seg på slikt utstyr. I den størrelsen som Arnkværn Vakuumgraving ønsket, er det ikke så mange valgmuligheter av lastebilchassis ettersom det trengs en motoreffekt på minst 617 hk for å drive utstyret.

Valget falt på en fireakslet Mercedes-Benz Arocs 3263 med OM473-motoren på 625 hk. Ytterligere en årsak til dette valget er at kjøretøyet kan leveres med et velegnet kraftuttak.

- Den tyske påbyggeren er meget nøye med kravspesifikasjonene til chassiset, sier Terje Hellerud som er salgsansvarlig for lastebil hos Bertel O. Steen AS avdeling Hamar.

- Det er tidsbesparende for oss som forhandler, samtidig som vi ikke trenger å være i tvil om at vi bestiller riktig chassis.

Også sjåføren på bilen, Erik Nordgaard, er godt fornøyd med den tyske påbyggeren. Han peker på en rekke praktiske detaljer, som f.eks. egne holdere for slanger som ikke er i bruk, slik at de ikke henger og slenger og blir fulle av skitt.

Under jobb trenger verken sjåfør eller hjelpemann å oppholde seg i bilen. Alle funksjoner på påbygget styres med radiooverføring. Bilen kan også kjøres på denne måten. Ofte er det spørsmål om å flytte den noen få meter under arbeid, og det kan gjøres utenfor kjøretøyet. Men det er ingen ting i veien for at Nordgaard kan gå ved siden av bilen og kjøre hvor langt som helst. Både forover, bakover og styringen kan skjøttes over radiostyringen.