Danske lastebiler kjører mye til og fra Norge.

Dansker frykter uklare norske regler

- Det er litt bemerkelsesverdig at en dansk tariff åpenbart teknisk sett er sosial dumping i nordmenns øyne, sier dansk bransjeorganisasjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Tariffnemnda vedtok tidligere i vår å innføre allmenngjøring av lønn og diett i norsk transportbransje, noe som medfører at utenlandske sjåfører som kjører på norske veier må få norsk minstelønn så lenge de er i landet.

Det betyr en minstelønn på 158,25 kroner timen, som blir minstekravet fra 1. juli, for utenlandske sjåfører som kjører kabotasje i Norge, eller som kjører internasjonale transporter til eller fra Norge.

- Uklare regler

Tiltaket er ment å hindre sosial dumping, og styrke norske transportørers konkuranseevne. Men i Danmark er Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) skeptisk, som mener reglene er uklare.

- Regler er bra, fordi de er med på å skape en ramme som vi lastebileieren kan forholde oss til. Men når det skapes usikkerhet om hvordan de gjeldende regler skal tolkes, så er det vanskelig å styre utifra. Vi opplever at Norge har hastegjennomført den nåværende lovgivningen om minstelønn uten å være helt i mål, og det kan ramme danske lastebileieres arbeid på det norske markedet, sier Gert Jakobsen, formann i ITD, til transportmagasinet.dk.

Dansk lønn er sosial dumping

At den norske minstelønnen sannsynligvis vil øke danskenes lønnsutgifter er han ikke så bekymret for.

- Det er jo i prinsippet likt for alle. Norge er jo et ytterområde i Europa, så regningen for de dyrere transportene går jo til nordmennene selv. Men det er litt bemerkelsesverdig at en dansk tariff åpenbart teknisk sett er sosial dumping i nordmenns øyne, sier han.

Det er lovtolkningen og måten å regne diett på som blir vanskelig, mener Jakobsen.

- Vi vet av erfaring at nordmennene er flinke til å kontrollere og dele ut bøter. Derfor skjærer det meg i øynene at det ikke er klarhet rundt de regler de har valgt å håndheve fra 1. juli. I ytterste konsekvens kan jo dette bety at danske lastebileiere enten frasier seg transporter eller risikerer å miste dem til norske bedrifter, sier han.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS