Steelwrist har sammen med de øvrige tiltrotatorprodusentene i Sverige nesten dekket hjemmemarkedet, men ser et stort potensial i resten av Europa og internasjonalt. Bedriften produserer i Sollentuna.
Steelwrist har sammen med de øvrige tiltrotatorprodusentene i Sverige nesten dekket hjemmemarkedet, men ser et stort potensial i resten av Europa og internasjonalt. Bedriften produserer i Sollentuna.

Latour inn i Steelwrist

Investment AB Latour har gjennom Latour-Gruppen AB undertegnet en avtale om å kjøpe 18% av holdingselskapet som eier Steelwrist AB.

Publisert Sist oppdatert

Derved starter en prosess med å bygge opp en industrigruppe, med Steelwrist som nøkkelselskap, innenfor området hurtigkoblinger, tiltrotatorer, elektronikk og verktøy for gravemaskiner og øvrige redskapsbærere.

Investment AB Latour er et selskap som består av heleide bedrifter og i tillegg har gått inn som deleiere i andre selskap. Filosofien er å investere i bedrifter som er teknisk ledende med egne produkter, og har et sterkt vekstpotensial internasjonalt og globalt.

- Jeg er svært fornøyd med at Latour blir partner i Steelwrist. Selskapet har et langsiktig perspektiv som er viktig for gruppen. Det gjør at vi kan bli mer aktive, sier adm. direktør Stefan Stockhaus i Steelwrist.

Powered by Labrador CMS