Diesel mye bedre enn sitt rykte

Når enkelte Oslo-politikere ivrer for å utestenge dieseldrevne biler fra hovedstaden, så vil de også utestenge en teknologi som er i ferd med å bli minst like miljøvennlig som bensin.

Publisert Sist oppdatert

Politikerne glimret med sitt fravær, men ville ha hatt mye å lære på seminaret om fossilfrie transporter som Nordisk vegforum (NVF) arrangerte på Gardermoen 25. mars.

Politikere er lite forutsigbare i mange sammenhenger, og miljøet er ikke noe unntak. For noen år siden endret politikerne personbilavgiftene slik at dieselbilene ble billigere. Årsaken var at man ville premiere lavt CO2-utslipp. Dette har gjort at dieselandelen er større enn bensin når det gjelder personbiler. Nå lurer menigmann veldig på hva slags bil man skal kjøpe neste gang, særlig i Oslo-området. Noen politikere mener at større utslipp av nitrogenoksider (NOx) gjør at dieselbiler bør forbys i Oslo, i hvert fall under ugunstige værforhold. Da har man åpenbart sett helt bort fra den motorutviklingen som har skjedd under veis.

Rivende utvikling

Nyttekjøretøy har i de aller fleste tilfeller dieselmotorer, og her har det skjedd en rivende utvikling siden begynnelsen av 90-tallet. Utslippene av partikler og (NOx), er blitt redusert med 90 – 99%, men selv bare fra Euro 5 til nyeste utslippsstandard Euro 6 har det skjedd en enorm utvikling på dette området. En Euro 6 lastebil i ei bygate har i dag gjerne et utslipp som er renere enn den luften som trekkes inn i motoren.

Nå har også de første personbilene med Euro 6 dieselmotorer kommet på markedet. Utviklingen har vært den samme her som med nyttekjøretøy-dieselene. En personbil med Euro 6 dieselmotor har et NOx-utslipp praktisk talt på samme nivå som bensinbilene og samtidig lavere drivstofforbruk og dermed også mindre CO2-utslipp. Å forby dieselmotorer vil derfor være det samme som å forby en miljøvennlig teknologi. Flere foredragsholdere var inne på dette under NVF-seminaret på Gardermoen, også en forsker fra Transportøkonomisk institutt. Volkswagens konsernsjef Martin Winterkorn har også nylig uttalt at å si nei til dieselmotoren er å si nei til miljøet.

Personbilene er en ting, men et eventuelt dieselforbud vil også ramme andre, i hvert fall varebilene. Men politikere i Oslo har vel også behov for brød på frokostbordet?

Miljøsoner

Samtidig er det klart at storbyer, Oslo inkludert, kan ha områder som er ekstra ømfintlig for avgassutslipp. Mange steder har man innført miljøsoner hvor man bare tillater biler med den eller de nyeste miljøklasser. Forbud mot dieselbiler ser kun unntaksvis. Det forekommer miljøsoner i en rekke land, og det ser ut til å fungere bra. Her i landet har man imidlertid kommet kort med denne tankegangen.

Biodrivstoff = mer NO

Vi har et omsetningspåbud med innblanding av biodrivstoff i ordinært drivstoff her i landet, som de fleste andre land i Europa, etanol i bensin og biodiesel i diesel. Biodrivstoff har gunstig påvirkning på CO2-utslippet, ettersom mye av dette utslippet er «gjenbruk» av CO2 som likevel finnes i naturen. Annerledes stiller det seg med NOx som kan skape luftkvalitetsproblemer i byene. Ifølge innlegget til Knut Skårdalsmo i Skaardalsmo Fuel Consulting AS har både etanol og biodiesel av FAME-typen (FAME = Fatty Acid Methyl Ester) større utslipp av NOx enn de fossile drivstoffene de blandes inn i. Noen bykommuner pålegger bussflåter å benytte 100% biodiesel. Det øker NOx-utslippene med 10% ifølge Skårdalsmo.

Biodiesel av HVO-typen (HVO = Hydrogtreated Vegetable Oil) er vesentlig bedre, men det er få produsenter og liten global produksjon.

- Dersom krav om økt bruk av fornybare drivstoffer i byer og tettsteder skal ha en positiv innvirkning både på globalt klima og lokal luftkvalitet, må slike pålegg tuftes på motor- og drivstoffteknisk kompetanse og ikke på populistisk og ukvalifisert «synsing», avsluttet han.