Oppgraderinga av E134 Svandalsflonatunnelen er lyst ut.
Oppgraderinga av E134 Svandalsflonatunnelen er lyst ut.

Vegvesenet lyser ut tunneljobb på nytt

Statens vegvesen lyser ut oppgraderingen av E134 Svandalsflonatunnelen på Haukelifjell.  Prosjektet ble første gang lyst ut i 2013. Da ble konkurransen avlyst, etter at det bare kom inn ett tilbud.

Publisert Sist oppdatert

 

- Vi håper det blir flere tilbud denne gangen. Vi har nylig hatt et lignende oppdrag i Eidfjord ute som ble møtt med stor interesse fra entreprenørene, sier prosjektleder Lars Øyre i Statens vegvesen.

Kolonnekjøring

Den 1.053 m lange tunnelen skal gjennomgå en omfattende renovering før vinteren setter inn for fullt. Under arbeidsperioden vil trafikken gå på den gamle Haukeli-veien. Her er det nylig gjort utbedringer, slik at veien også kan brukes av tungtrafikken.
Busser i rute og utrykningskjøretøy vil bli eskortert gjennom tunnelen i byggeperioden. Øvrig trafikk må følge ledebil i kolonne i en retning om gangen. Skulle det bli vinterføre under arbeidet (øverste tunnelmunning ligger på 1.000 meters høyde) kan det bli aktuelt å kjøre nattkolonner gjennom tunnelen hver time. Da vil det være aktuelt å forlenge kolonnen lengre ned, fra nedre munning av Austmannalitunnelen, for å sikre tungtrafikken bakkestart på glatt føre. Arbeid som krever spesielle stengningstider vil bli kunngjort på forhånd.

Må ta vekk fjell

Tunnelen skal få en gjennomgående høyde på 4,20 m og en kjørebanebredde på 5,7 m. Det krever at det må fjernes fjell på de plassene der denne høyden ikke er inne i dag. Det skal utføres fjellsikring med rensk og bolting gjennom hele tunnelen. Dagens PE-skum skal fjernes og skiftes med nytt skum som gir vann- og frostsikring på et område på ca. 6.800 kvm.
Entreprisen omfatter også nye grøfter med nye trekkerør for kabler og ledninger gjennom tunnelen, samt noe elektroarbeid.

Ferdig i november

Det blir tilbudskonferanse for interesserte entreprenører ved tunnelmunningen i vest 10. april kl. 11.00. Tilbudsfristen er 6. mai. Planlagt start på arbeidet er 2. juni, med fullføring til 1. november 2014.
Svandalsflonatunnelen er en del av E134 Haukeliveien, som ble åpnet i 1968. Tunnelhøyden ble økt fra 4 m til 4,20 for sju år siden.